Everyone's Recent Snippets Tagged 'medzery'« Prev [Page 1 of 1] Next »
  1. FAVspocitaj cislice a pismena a pismena a medzery

    Python 24 za medzery zo suboru pismena cislice pocitaj
    posted on May 29, 2019 by maturanti19
  2. FAVSlovo na znehodnotenie, sifrovanie slov, zakodovanie slova veta s viacnasobnymi medzerami

    Python python vo znehodnotenie slova sifrovanie slov zakodovanie vymaz medzery vete
    posted on May 22, 2019 by maturanti19
« Prev [Page 1 of 1] Next »