Everyone's Recent Snippets Tagged 'obrazovky'« Prev [Page 1 of 1] Next »
  1. FAVpremenne stvorce ciary zlava doprava a balon

    Python random farby ciary kruhy dlzky zo stredu obrazovky
    posted 3 weeks ago by maturanti19
« Prev [Page 1 of 1] Next »