Return to Snippet

Revision: 32677
at October 1, 2010 18:57 by Kristain


Initial Code
package com.caffeineworks{
	
	/* 
	 * @author Kristian Andersen
	 * [email protected] 
	 */
	
	//impoter de nødvendige klasser
	import flash.display.Sprite;
	import flash.utils.Timer;
	import flash.events.TimerEvent;
	
	//Download greensock her http://www.greensock.com/v11/
	import com.greensock.*;
	import com.greensock.plugins.*;
	TweenPlugin.activate([AutoAlphaPlugin]);	
	
	public class simpelGalleri extends Sprite {
		
		//for nemhedens ligger billederne i fla'ens libarray- 
		//men de kunne ligesåvel loades dynamisk fra et xml dokument eller ligendene.
		private var _art1:art1=new art1;
		private var _art2:art2=new art2;
		private var _art3:art3=new art3;
		private var _art4:art4=new art4;
		private var _art5:art5=new art5;
		private var _art6:art6=new art6;
		
		//et array der skal holde movieclips med billederne
		private var _imgAry:Array=[];
		//en variabel der holder styr på hvilket billede der er synligt
		private var _currentImg:uint;
		//en variabel der holder styr på om galleriet er aktivt eller stoppet
		private var _isActive:Boolean;
		//en timer der 
		private var _addImg:Timer;
		//en holder sprite til billederne
		private var holder:Sprite;
		//en sprite til at ligge i holder, så det første billede ikke bliver fjernet med det samme
		private var fjern:Sprite;


			public function simpelGalleri() {
				
			//adder holder til vores billeder	
			holder=new Sprite()
			this.addChild(holder)
			
			fjern=new Sprite()
			holder.addChild(fjern)
			
			//fylder arrayet med billeder
			_imgAry=[_art1,_art2,_art3,_art4,_art5,_art6]
			//sætter boolean til false, da galleriet ikke skal starte endnu
			_isActive:false;
			//_currentImg bliver sat til 0 da det er der fra vores array tælles
			_currentImg=0;
			
			//timer bliver sat til hver 3 sekundt.
			_addImg= new Timer(3000 );			
			}
				//funktionen der starter det hele
				public function SlidIt(activate:Boolean){
				
				trace("activate: "+activate)
				
				//hvis ikke activate er true så skal galleriet stoppes
				if(!activate){
					_addImg.stop();
					_addImg.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, startIt);
					
					
				//hvis activate er true så skal galleriet startes
				}else{
					_addImg.addEventListener(TimerEvent.TIMER, startIt);
					_addImg.start();
					
					
				}
				
				}
				
				
					
					private function startIt(e:TimerEvent):void{
					trace("starting")
					//en variabel der holder længten på _imgAry
					var _imgAryLen:uint = _imgAry.length;
					
					//hvis _currentImg og _imgAryLen har samme længte så resetes _currentImg til 0, så galleriet kan starte forfra
						if (_currentImg==_imgAryLen) {
							_currentImg=0;
							}
							
							//sørger for at billede som skal vises er usyneligt, da det fades fra 0 til 1
							_imgAry[_currentImg].alpha=0;
							//holderen adder billed
							holder.addChild(_imgAry[_currentImg]);
							//fader billede fra 0 til 1 og derved gør det synligt
							TweenMax.to(_imgAry[_currentImg], 1, {autoAlpha:1,onComplete:removeImg});
							//variablen _currentImg får lagt en til sin nuværende mængte som starter på 0 ex:(0-1-2-3-4-5)
							_currentImg++ ;

						
					}
				
				private function removeImg():void{
				//fjerner spriten fjern som den første.	
				holder.removeChildAt(0);
					
				}
				
		
//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––//
// END
//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––//		

	}
	
}

Initial URL
http://www.caffeineworks.dk/sharing/sg/simpelGalleri.zip

Initial Description
A simple gallery to build upon.

Initial Title
Simple Flash AS3 gallery/slideshow

Initial Tags
flash

Initial Language
ActionScript 3