Return to Snippet

Revision: 60541
at November 11, 2012 19:40 by milan_pavlovic


Updated Code
#include <iostream>
#include <cstring>
//#include "lista_polje.h"
#include "lista_pokazivac.h" 
using namespace std;  
int nova_zivotinja() { 
   elem novi;
   novi.sifra=sifra++;
   cout<<"Vrsta: ";
   cin.ignore();
   cin.getline(novi.vrsta,35);
   cout<<"Naziv: ";
   cin.getline(novi.naziv,35);
   cout<<"Cijena: ";cin>>novi.cijena;
   if(novi.cijena<=0) {sifra--;return 0;}
   cout<<"Unesite datum dostave:\n";
   cout<<"Dan: ";cin>>novi.datum.dan;
   if(novi.datum.dan<=0||novi.datum.dan>31) {sifra--;return 0;}
   cout<<"Mjesec: ";
   cin.ignore();
   cin.getline(novi.datum.mjesec,10);
   if(novi.datum.dan>29&&!strcmp(novi.datum.mjesec,"veljaca")) {sifra--;return 0;}
   cout<<"Godina: ";cin>>novi.datum.godina;
   if(novi.datum.godina<1900||novi.datum.godina>2012) {sifra--;return 0;}
   InsertL(novi,br_elem,lista);
   br_elem++; 
   return 1;
  }
  
void ispis_od_posljednjeg() {
   elem a;
   int k=0;
   int p = PreviousL(EndL(lista),lista);
   while(k<br_elem){
      a=RetrieveL(p,lista);
      cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
      cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
      cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
      cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
      cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<".";
      cout<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
      cout<<"-------------------------------\n";
      p = PreviousL(p,lista);
      k++;
      }
   }
   
void ispis_datum() {
   int br=0;
   elem a;
   int p = FirstL(lista); 
   while(p!=EndL(lista)) {
       a = RetrieveL(p,lista); 
       if(a.datum.godina>=2012)
       if((!strcmp(a.datum.mjesec,"rujan")&&a.datum.dan>23)||!strcmp(a.datum.mjesec,"listopad")||
       !strcmp(a.datum.mjesec,"studeni")||!strcmp(a.datum.mjesec,"prosinac")) {
                         br++;
                         cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
                         cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
                         cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
                         cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
                         cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<"."<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
                         cout<<"------------------------------\n";
                         }
       p = NextL(p,lista);
       }
       cout<<"Broj pronadjenih zivotinja: "<<br<<endl<<endl;    
   }

int brisi_naziv() {
   char naziv[35];
   cout<<"Unesite naziv zivotinje: ";          
   cin.ignore();
   cin.getline(naziv,35);
   int p = LocateL(naziv,lista);
   if(p==EndL(lista)) return 0;
   else {
      DeleteL(p,lista);
      br_elem--;
      return 1;
      }
   } 

int brisi_vrsta() {
   char vrsta[35];
   int p;
   bool obrisan=0;
   v=1;
   cout<<"Unesite vrstu zivotinje: ";
   cin.ignore();
   cin.getline(vrsta,35);
   while (LocateL(vrsta,lista)!=EndL(lista)) { 
      p = LocateL(vrsta,lista);
      DeleteL(p,lista);
      br_elem--; 
      obrisan=1;           
      }
   v=0;
   if(!obrisan) return 0;
   else return 1;
   }
   
void ispis() {
   elem a;
   int p=FirstL(lista);
   while (p!=EndL(lista)){
      a=RetrieveL(p,lista);
      cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
      cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
      cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
      cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
      cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<".";
      cout<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
      cout<<"-------------------------------\n";
      p = NextL(p,lista);
      }
   }
   
void spoji(int i, int k, int j) {
   int I=i, J=k+1, K=0;
   elem *b = new elem [j-i+1];
   elem prvi,drugi;
   
   while(I<=k && J<=j){
        
        prvi=RetrieveL(I,lista);
        drugi=RetrieveL(J,lista);
        
        if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
        b[K++]=prvi;
        I++; 
        }
        
        else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
           b[K++]=drugi;
           J++;
           }
        else if(strcmp(prvi.naziv,drugi.naziv)==-1) {
           b[K++]=drugi;
           J++;
           }
        else {
           b[K++]=prvi;
           I++;
           }
           }

   if(I>k) while(J<=j) { 
       drugi=RetrieveL(J,lista);           
       b[K++] = drugi;
       J++;
       }
       
   else while(I<=k) {
     prvi=RetrieveL(I,lista);
     b[K++] = prvi;
     I++;
     }
   
   for(int I=0;I<=j-i;I++) Vrati(b[I],i+I,lista);
       
   delete [] b;
   }
  
void msort(int i, int j) {
   if(i<j) {
       int k=(i+j)/2;
       msort(i,k);
       msort(k+1,j);
       spoji(i,k,j);
       }
   }

void msort() {
   msort(0,br_elem-1);
   }

int main() {
  int izbor;
  InitL(lista);
  do {
    cout<<"1. Dodaj zivotinju\n";
    cout<<"2. Ispis od posljednje dodane\n";
    cout<<"3. Ispis dodanih nakon 23. rujna 2012.\n";
    cout<<"4. Brisanje pojedinacne zivotinje (po nazivu)\n";
    cout<<"5. Brisanje po vrsti\n";
    cout<<"6. Silazno sortiranje po cijeni (ili nazivu)\n"; 
    cout<<"9. Izlaz\n";
    cin>>izbor;
    
    switch(izbor) {
           case 1:
              if(nova_zivotinja()) cout<<"Zapis je uspjesno dodan.\n";
              else cout<<"Pogresan unos\n";
              break;
              
           case 2:ispis_od_posljednjeg();break;
           case 3:ispis_datum();break;
           case 4:
              if(brisi_naziv()) {
                       cout<<"\nZivotinja je obrisana.\n\n";
                       ispis();
                       }
              else cout<<"\nZivotinja nije uspjesno obrisana.\nUnijeli ste pogresan naziv ili zapis ne postoji.\n\n";break;
           case 5:
              if(brisi_vrsta()) {
                       cout<<"\nVrsta je obrisana.\n\n";
                       ispis();
                       }
              else cout<<"Vrsta nije uspjesno obrisana.\nUnijeli ste pogresan naziv ili zapis ne postoji.\n\n";break;
           case 6:
              msort();
              ispis();
              
              break;
           }
    }while(izbor!=9);
    DeleteAll(lista);
    
  system("pause");
  return 0;
  }

Revision: 60540
at November 11, 2012 06:42 by milan_pavlovic


Initial Code
#include <iostream>
#include <cstring>
//#include "lista_polje.h"
#include "lista_pokazivac.h" 
using namespace std;  
int nova_zivotinja() { 
   elem novi;
   novi.sifra=sifra++;
   cout<<"Vrsta: ";
   cin.ignore();
   cin.getline(novi.vrsta,35);
   cout<<"Naziv: ";
   cin.getline(novi.naziv,35);
   cout<<"Cijena: ";cin>>novi.cijena;
   if(novi.cijena<=0) {sifra--;return 0;}
   cout<<"Unesite datum dostave:\n";
   cout<<"Dan: ";cin>>novi.datum.dan;
   if(novi.datum.dan<=0||novi.datum.dan>31) {sifra--;return 0;}
   cout<<"Mjesec: ";
   cin.ignore();
   cin.getline(novi.datum.mjesec,10);
   if(novi.datum.dan>29&&!strcmp(novi.datum.mjesec,"veljaca")) {sifra--;return 0;}
   cout<<"Godina: ";cin>>novi.datum.godina;
   if(novi.datum.godina<1900||novi.datum.godina>2012) {sifra--;return 0;}
   InsertL(novi,br_elem,lista);
   br_elem++; 
   return 1;
  }
  
void ispis_od_posljednjeg() {
   elem a;
   int k=0;
   int p = PreviousL(EndL(lista),lista);
   while(k<br_elem){
      a=RetrieveL(p,lista);
      cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
      cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
      cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
      cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
      cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<".";
      cout<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
      cout<<"-------------------------------\n";
      p = PreviousL(p,lista);
      k++;
      }
   }
   
void ispis_datum() {
   int br=0;
   elem a;
   int p = FirstL(lista); 
   while(p!=EndL(lista)) {
       a = RetrieveL(p,lista); 
       if(a.datum.godina>=2012)
       if((!strcmp(a.datum.mjesec,"rujan")&&a.datum.dan>23)||!strcmp(a.datum.mjesec,"listopad")||
       !strcmp(a.datum.mjesec,"studeni")||!strcmp(a.datum.mjesec,"prosinac")) {
                         br++;
                         cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
                         cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
                         cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
                         cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
                         cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<"."<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
                         cout<<"------------------------------\n";
                         }
       p = NextL(p,lista);
       }
       cout<<"Broj pronadjenih zivotinja: "<<br<<endl<<endl;    
   }

int brisi_naziv() {
   char naziv[35];
   elem a;
   cout<<"Unesite naziv zivotinje: ";          
   cin.ignore();
   cin.getline(naziv,35);
   int p = LocateL(naziv,lista);
   if(p==EndL(lista)) return 0;
   else {
      DeleteL(p,lista);
      br_elem--;
      return 1;
      }
   } 

int brisi_vrsta() {
   char vrsta[35];
   elem a;
   int p;
   bool obrisan=0;
   v=1;
   cout<<"Unesite vrstu zivotinje: ";
   cin.ignore();
   cin.getline(vrsta,35);
   while (LocateL(vrsta,lista)!=EndL(lista)) { 
      p = LocateL(vrsta,lista);
      DeleteL(p,lista);
      br_elem--; 
      obrisan=1;           
      }
   v=0;
   if(!obrisan) return 0;
   else return 1;
   }
   
void ispis() {
   elem a;
   int p=FirstL(lista);
   while (p!=EndL(lista)){
      a=RetrieveL(p,lista);
      cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
      cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
      cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
      cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
      cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<".";
      cout<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
      cout<<"-------------------------------\n";
      p = NextL(p,lista);
      }
   }
   
void spoji(int i, int k, int j) {
   int I=i, J=k+1, K=0;
   elem *b = new elem [j-i+1];
   elem prvi,drugi;
   
   while(I<=k && J<=j){
        
        prvi=RetrieveL(I,lista);
        drugi=RetrieveL(J,lista);
        
        if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
        b[K++]=prvi;
        I++; 
        }
        
        else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
           b[K++]=drugi;
           J++;
           }
        else if(strcmp(prvi.naziv,drugi.naziv)==-1) {
           b[K++]=drugi;
           J++;
           }
        else {
           b[K++]=prvi;
           I++;
           }
           }

   if(I>k) while(J<=j) { 
       drugi=RetrieveL(J,lista);           
       b[K++] = drugi;
       J++;
       }
       
   else while(I<=k) {
     prvi=RetrieveL(I,lista);
     b[K++] = prvi;
     I++;
     }
   
   for(int I=0;I<=j-i;I++) Vrati(b[I],i+I,lista);
       
   delete [] b;
   }
  
void msort(int i, int j) {
   if(i<j) {
       int k=(i+j)/2;
       msort(i,k);
       msort(k+1,j);
       spoji(i,k,j);
       }
   }

void msort() {
   msort(0,br_elem-1);
   }

int main() {
  int izbor;
  InitL(lista);
  do {
    cout<<"1. Dodaj zivotinju\n";
    cout<<"2. Ispis od posljednje dodane\n";
    cout<<"3. Ispis dodanih nakon 23. rujna 2012.\n";
    cout<<"4. Brisanje pojedinacne zivotinje (po nazivu)\n";
    cout<<"5. Brisanje po vrsti\n";
    cout<<"6. Silazno sortiranje po cijeni (ili nazivu)\n"; 
    cout<<"9. Izlaz\n";
    cin>>izbor;
    
    switch(izbor) {
           case 1:
              if(nova_zivotinja()) cout<<"Zapis je uspjesno dodan.\n";
              else cout<<"Pogresan unos\n";
              break;
              
           case 2:ispis_od_posljednjeg();break;
           case 3:ispis_datum();break;
           case 4:
              if(brisi_naziv()) {
                       cout<<"\nZivotinja je obrisana.\n\n";
                       ispis();
                       }
              else cout<<"\nZivotinja nije uspjesno obrisana.\nUnijeli ste pogresan naziv ili zapis ne postoji.\n\n";break;
           case 5:
              if(brisi_vrsta()) {
                       cout<<"\nVrsta je obrisana.\n\n";
                       ispis();
                       }
              else cout<<"Vrsta nije uspjesno obrisana.\nUnijeli ste pogresan naziv ili zapis ne postoji.\n\n";break;
           case 6:
              msort();
              ispis();
              
              break;
           }
    }while(izbor!=9);
    DeleteAll(lista);
    
  system("pause");
  return 0;
  }

Initial URL


Initial Description
Glavno programsko rješenje zadatka izrade programa za evidenciju životinja u trgovini kućnim ljubimcima. 
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Kolegij: Strukture podataka

Initial Title
ATP Lista - glavni program

Initial Tags
data, list, podataka

Initial Language
C++