Return to Snippet

Revision: 60625
at November 12, 2012 03:35 by nsamonik


Initial Code
//implementacija pomocu pokazivaca
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

void uvod() {
 cout<<"Dobrodosli u program. "<<endl;
 cout<<"Koristim biblioteku pokazivaci.h "<<endl;
 cout<<endl<<endl;
}

struct jedna_zivotinja
{
 int sifra;
 int dan;
 int mjesec;
 int godina;
 char naziv[40];
 char vrsta[40];
 float cijena;
};

struct sve_zivotinje
{
 jedna_zivotinja*element;
 sve_zivotinje*sljedeci;
};

sve_zivotinje*novi;

jedna_zivotinja* FirstL( sve_zivotinje*lista )
{
 return lista->sljedeci->element;
}

int EndL( sve_zivotinje*lista )
{
 return 0;
}

sve_zivotinje*NextL( int p, sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji=lista;
 int brojac=0;
 while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 {
  zadnji=zadnji->sljedeci;
  brojac++;
 }
 if( zadnji==NULL )return NULL;
 else
  return zadnji->sljedeci;
}

sve_zivotinje*PreviousL( int p, sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji=lista;
 int brojac=0;
 p-=2;
 while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 {
  zadnji=zadnji->sljedeci;
  brojac++;
 }
 if( zadnji==NULL )return NULL;
 else
  return zadnji->sljedeci;
}

sve_zivotinje*LocateL( int n,sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji=lista->sljedeci;
 while( zadnji!=NULL )
 {
  if( zadnji->element->sifra==n )
  {
   return zadnji;
  }
  else zadnji=zadnji->sljedeci;
 }
 return NULL;
}

void InsertL( jedna_zivotinja*novi, int p, sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji = lista;
 sve_zivotinje*novi3=new sve_zivotinje;
 novi3->element=novi;
 novi3->sljedeci=NULL;
 int brojac=0;
 while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 {
  zadnji=zadnji->sljedeci;
  brojac++;
 }
 if( brojac<p ) {
  cout<<"Ne mogu dodati na to mjesto!\n";
  return;
 }
 if( zadnji->sljedeci!=NULL )
 {
  novi3->sljedeci=zadnji->sljedeci;
  zadnji->sljedeci=novi3;
 }
 else zadnji->sljedeci=novi3;
}

int DeleteL( int p, sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji=lista; 
 bool pogresan=false;
 int brojac=0;
 while( brojac<p-1 )
 {
  zadnji=zadnji->sljedeci; 
  if( !zadnji->sljedeci )
  {
   pogresan=true;
   break; 
  }
  brojac++; 
 }
 if( pogresan==true )cout<<"Taj element ne postoji!\n";
 if( !pogresan ) {
  sve_zivotinje*brisani_element=zadnji->sljedeci;
  zadnji->sljedeci=zadnji->sljedeci->sljedeci;
  delete brisani_element; 
 }
 return 0;
}

jedna_zivotinja * RetrieveL( int p,sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji=lista;
 int brojac=0;
 while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 {
  zadnji=zadnji->sljedeci;
  brojac++;
 }
 return zadnji->element;
}

void DeleteAll( sve_zivotinje*lista )
{
	if(lista->sljedeci==NULL)return;
 sve_zivotinje*zadnji=lista->sljedeci;
 while( zadnji->sljedeci )
 {
  novi=zadnji->sljedeci;
  delete zadnji;
  zadnji=novi;
 }
 delete zadnji;
 lista->sljedeci=NULL;
}

jedna_zivotinja*UnosL( jedna_zivotinja*novi )
{
 cout<<"Sifra= ";
 cin>>novi->sifra;
 cout<<"Vrsta= ";
 cin>>novi->vrsta;
 cout<<"Naziv= ";
 cin>>novi->naziv;
 cout<<"Cijena= ";
 cin>>novi->cijena;
 do {
  cout<<"Dan dostave= ";
  cin>>novi->dan;

 }
 while( novi->dan<1||novi->dan>31 );
 do {
  cout<<"Mjesec dostave= ";
  cin>>novi->mjesec;
 }
 while( novi->mjesec<1||novi->mjesec>12 );
 cout<<"Godina dostave= ";
 cin>>novi->godina;
}

int NumberL( sve_zivotinje*lista )
{
 sve_zivotinje*zadnji=lista;
 int brojac=0;
 while( zadnji->sljedeci )
 {
  zadnji=zadnji->sljedeci;
  brojac++;
 }
 return brojac;
}

sve_zivotinje* InitL( sve_zivotinje*lista )
{
 lista= new sve_zivotinje;
 lista->sljedeci=NULL;
 return lista;
}

jedna_zivotinja*IspisL( jedna_zivotinja*novi ) {
 cout<<"Sifra= "<<novi->sifra<<endl;
 cout<<"Vrsta= "<<novi->vrsta<<endl;
 cout<<"Naziv= "<<novi->naziv<<endl;
 cout<<"Datum= "<<novi->dan<<"."<<novi->mjesec<<"."<<novi->godina<<endl;
 cout<<"Cijena= "<<novi->cijena<<endl;
 cout<<endl<<endl<<endl;
}

Initial URL


Initial Description
Ovo je datoteka zaglavlja pokazivaci.h u kojoj se nalaze funkcije koje su pozivane u main funkciji programa evidencije zivotinja.

Initial Title
Evidencija zivotinja - pokazivaci.h

Initial Tags


Initial Language
C++