Return to Snippet

Revision: 60797
at November 12, 2012 09:54 by Jurij


Initial Code
struct dat {
   int d,m,g;
  };
   
  struct zapis {
   int sifra;
   float cijena;
   char vrsta[20],naziv[20];
   dat datum;
  };
   
  struct lista {
   zapis podaci;
   lista *nx;
  };
   
  lista *L = new lista;
  int sifra=100,n=0;
   
  void InitL(lista *L) {
   L->nx=NULL;
  }
  
  int EndL(lista *L) {
   lista* temp=L;
   int p=0;
   while(temp->nx) {
    temp=temp->nx;
    p++;
   }
   return p;
  }
  
  int FirstL(lista* L) {
   if(L->nx==NULL) return EndL(L);
   return 0;
  }
   
  int PreviousL(int p,lista* L) {
   if(p==FirstL(L)) return -1;
   return p-1;
  }
   
  int NextL(int p,lista* L) {
   if(p==EndL(L)) return -1;
   if(p==PreviousL(EndL(L),L)) return EndL(L);
   return p+1;
  }

  void InsertL(zapis x,int p,lista *L) {
   lista *k=L;
   for(int i=0;i<p;i++)k=k->nx;   
   lista *novi = new lista;
   novi->nx=(k->nx)->nx;
   k->nx=novi;
   novi->podaci=x;
  }
   
  zapis RetrieveL(int p,lista* L) {
   lista *temp = L->nx;
   for(int i=0;i<p;i++)temp=temp->nx;
   return temp->podaci;
  }
     
  int LocateL(char x[],lista* L) {
   lista *temp=L;
   int p=0;
   while(temp) {
    if(temp->next==NULL) return EndL(L);
    if(!strcmp((temp->nx)->podaci.naziv,x)||(!strcmp((temp->nx)->podaci.vrsta,x)))return p;
    temp=temp->nx;
    p++;
   }
   return EndL(L);
  }
  
  void DeleteL(int p, lista *L) {
   lista *temp = L->nx,*prev=L;
   for(int i=0;i<p;i++) {
    prev=temp;
    temp=temp->nx;
   }
   prev->nx=temp->nx;
   delete temp;
  }

  void DeleteAll(lista* L) {
   lista* prev=L,*temp=L->nx;
   while(temp) {
    delete prev;
    prev=temp;
    temp=temp->nx;
   }
   delete prev;
   L=NULL;
  }

Initial URL


Initial Description
Zaglavlje s implementacijom funkcija pomoću pokazivača

Initial Title
Evidencija Zivotinja Pokazivaci Zaglavlje

Initial Tags
list

Initial Language
C++