Resim Upload Sınıfı - (Yusuf KOÇ)


/ Published in: PHP
Save to your folder(s)Copy this code and paste it in your HTML
 1. < ?php
 2.  
 3. /*
 4. Öncelikle upload işlemi için formumuzu oluşturalım:
 5.  
 6.  <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="upload.php">
 7.   <input type="file" size="32" name="image_field" value=""/>
 8.   <input type="submit" name="Submit" value="upload"/>
 9.  </form>
 10.  
 11. Şimdi ise upload işlemini yapacağımız dosyayı oluşturalım:
 12.  
 13. */
 14.  
 15. # Upload Sınıfımızı Dahil Ediyoruz
 16. include_once('class.upload.php');
 17.  
 18. # Sınıfımızı Başlatıyoruz.
 19. $upload = new upload($_FILES['image_field']);
 20.  
 21. # Dosya Yüklenmiş mi ?
 22. if ($upload->uploaded)
 23. {
 24. $upload->file_auto_rename = true;
 25. $upload->image_resize = true;
 26. $upload->image_x = 500;
 27. $upload->image_ratio_y = true;
 28. $upload->image_text = 'ysfkc.com';
 29. $upload->image_text_color = '#ffffff';
 30. $upload->image_watermark = 'watermark.png';
 31. $upload->process('upload');
 32.  
 33. if ($upload->processed)
 34. {
 35. echo 'Resim Yüklendi ve İstenilen İşlemler Uygulandı.';
 36. echo '<a href="upload/'.$upload->file_dst_name.'">'.$upload->file_dst_name.'</a>';
 37.  
 38. $upload->clean();
 39. }
 40. else
 41. {
 42. echo 'Resim Yüklenemedi: '.$upload->error;
 43. }
 44. }
 45.  
 46. /*
 47.  
 48. Upload dosyamızda neler yaptığımıza kısaca bir göz atalım isterseniz.
 49.  
 50.   * Ä°lk satırımızda upload için kullanacağımız upload sınıfımızı dahil ediyoruz.
 51.  
 52.   * DiÄŸer satırımızda ise upload sınıfı baÅŸlatırken formdan gelen image kutucuÄŸumuzun ismini belirtiyoruz. Yani sınıfta __construct() (yapılandırıc metot) uygulanmış ve bizden iÅŸlem yapacağı image kutucuÄŸunun ismini vermemizi istiyor.
 53.  
 54.   * Daha sonra if koÅŸulumuz ile dosyanın yüklenip yüklenmediÄŸini kontrol ediyoruz. EÄŸer dosyamız baÅŸarıyla yüklendiyse $upload->uploaded deÄŸiÅŸkenimiz true ( doÄŸru ) olarak dönmekte eÄŸer yüklenmemiÅŸse false ( yanlış ) olarak dönmekte.
 55.  
 56.   * Sonraki satırımızda ise dosyamıza otomatik olarak bir isim verilmesini $uplolad->file_auto_rename özelliÄŸini true yaparak saÄŸlıyoruz.
 57.  
 58.   * Ardından resmimizi resize yapacağımız için $upload->image_resize özelliÄŸimizi de true yaparak aktif ediyoruz.
 59.  
 60.   * Daha sonra resmimizin geniÅŸliÄŸini 500 px olarak belirliyoruz $upload->image_x ile.
 61.  
 62.   * $upload->image_ratio_y parametresini true yaparak yüksekliÄŸi kendisi otomatik olarak almasını saÄŸlıyoruz. Böylelikle resmin bozulmasını da engellemiÅŸ oluyoruz.
 63.  
 64.   * Daha sonra yüklenen resmimize $upl0ad->image_text ile üzerine yazılmasını istediÄŸimiz yazıyı belirtiyoruz.
 65.  
 66.   * $upload->image_text_color ile de üzerine yazılacak yazının rengini ayarlıyoruz.
 67.  
 68.   * $upload->image_watermark ile de resmimizin üzerine hangi resmi birleÅŸtirmek istiyorsak onu belirtiyoruz.
 69.  
 70.   * Daha sonra $upload->process() metodu ile de resmimizin hangi dizine yükleneceÄŸini belirliyoruz.
 71.  
 72.   * Ardından yine bir if koÅŸulu ile resmin istediÄŸimiz dizine taşınıp taşınmadığını kontrol ediyoruz eÄŸer resmimiz tüm iÅŸlemler yapılıp taşındıysa ekrana resim yüklendi diye yazdırıyoruz yok eÄŸer problem oluÅŸtuysa else kısmında hata mesajını yazdıryoruz.
 73.  
 74. Evet umarım birilerinin işine yarar ;) Örneğimizi buradan indirebilirsiniz. Ve upload sınıfı ile ilgili diğer tonla özellik için de buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
 75.  
 76. */
 77.  
 78. ?>

URL: http://www.ysfkc.com/php/resim-upload-sinifi.html

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.