abc = a + b^2 + c^3


/ Published in: PHP
Save to your folder(s)

Şu iflerin sayısını azaltmaya çalışıyorum. İşlemin uzun sayılar için de tekrarlanmasını istiyorum.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. <?php
 2.  
 3. $sayi = 1;
 4. $sonsayi = 10000;
 5.  
 6. for($a=1;$a<$sonsayi;$a++){
 7. settype($sayi, "string");
 8. $uzunluk = strlen($sayi);
 9. if($uzunluk == 1){
 10. if($sayi == bcpow($sayi[0],$uzunluk)){
 11. echo $sayi."<br/>";
 12. }
 13. }
 14. if($uzunluk == 2){
 15. if($sayi == bcpow($sayi[0],$uzunluk-1)+bcpow($sayi[1],$uzunluk)){
 16. echo $sayi."<br/>";
 17. }
 18. }
 19. if($uzunluk == 3){
 20. if($sayi == bcpow($sayi[0],$uzunluk-2)+bcpow($sayi[1],$uzunluk-1)+bcpow($sayi[2],$uzunluk)){
 21. echo $sayi."<br/>";
 22. }
 23. }
 24.  
 25. //Bu if'leri tek bir döngüde nasıl toplarım?
 26.  
 27. $sayi++;
 28. }
 29. ?>

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.