javascript timer


/ Published in: JavaScript
Save to your folder(s)

simple html + javascript timer.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. /************************************
 2. HTML
 3. ************************************/
 4.  
 5.  
 6. <div id="timer">
 7. <h3>MIJN TIJD</h3>
 8. <div id="minutes">
 9. <div id="m1">0</div>
 10. <div id="m2">0</div>
 11. </div>
 12. <div id="seconds">
 13. <div id="s1">0</div>
 14. <div id="s2">0</div>
 15. </div>
 16. <div id="hundredths">
 17. <div id="h1">0</div>
 18. <div id="h2">0</div>
 19. <div id="h3">0</div>
 20. </div>
 21. </div>
 22.  
 23.  
 24. /************************************
 25. TIMER
 26. ************************************/
 27.  
 28. var startDate;
 29. var intervalId = 0;
 30.  
 31. function startTimer(){
 32. //datum om de vergelijking mee te maken
 33. startDate = new Date();
 34. intervalId = setInterval(setTimer, 11);
 35.  
 36. }
 37.  
 38. function stopTimer(){
 39. clearInterval(intervalId);
 40.  
 41. }
 42.  
 43. function setTimer(){
 44. //hier trekken we de start datum af van de huidige datum om het verschil te krijgen in miliseconden
 45. var currentDate = new Date();
 46. var difference = currentDate - startDate;
 47.  
 48. //console.log(difference);
 49.  
 50. //functie om de tijd terug te geven
 51. formatTime(difference);
 52.  
 53. }
 54.  
 55. function formatTime(ms){
 56.  
 57. //nummers omzetten naar de leesbare getallen
 58. var sec = Math.floor(ms/1000)
 59. ms = ms % 1000
 60. t = three(ms)
 61.  
 62. var min = Math.floor(sec/60)
 63. sec = sec % 60
 64. t = two(sec) + t
 65.  
 66. min = min % 60
 67. t = two(min) + t
 68.  
 69. //console.log(t);
 70. //in een array steken en die reversen om de juiste waarde op te halen
 71. var timeArray = t.split("").reverse();
 72.  
 73. $("#m1").text(timeArray[6]);
 74. $("#m2").text(timeArray[5]);
 75.  
 76. $("#s1").text(timeArray[4]);
 77. $("#s2").text(timeArray[3]);
 78.  
 79. $("#h1").text(timeArray[2]);
 80. $("#h2").text(timeArray[1]);
 81. $("#h3").text(timeArray[0]);
 82.  
 83. }
 84. //plaats een 0 indien de waarde korter dan 2 getallen
 85. function two(x) {return ((x>9)?"":"0")+x}
 86. function three(x) {return ((x>99)?"":"0")+((x>9)?"":"0")+x}

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.