Posted By


msestak2 on 11/10/12

Tagged


Statistics


Viewed 381 times
Favorited by 0 user(s)

Implementacija liste - main.cpp


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Ovo je glavna datoteka main u kojoj se pozivaju funkcije iz biblioteka lista_polje.h i lista_pokazivaci.h za implementaciju liste. Korisnik može odabrati sljedeće opcije: unos nove životinje, ispis životinja prema silaznoj šifri, filtriranje prema datumu i ispis životinja dostavljenih nakon 23.09.2012., brisanje prema unesenom nazivu ili vrsti životinje te silazno sortiranje prema nazivu i cijenu korištenjem metode Merge Sort (prije je potrebno elemente liste prebaciti u polje, pa se zatim to polje sortira).


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include<iostream>
 2. #include<string>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. #define POCETAK 1
 7.  
 8. //#include "lista_pokazivaci.h"
 9. #include "lista_polje.h"
 10.  
 11. bool isEmpty( list* L){
 12. return FirstL(L) == EndL(L);
 13. }
 14.  
 15. int unos(list *L){
 16. int sifra = 0;
 17. if(isEmpty(L))
 18. sifra = POCETAK;
 19. else{
 20. sifra = RetrieveL(PreviousL(EndL(L),L),L).sifra+1;
 21. }
 22. elementtype novo;
 23. cout <<"Nova zivotinja #" << sifra << endl;
 24. novo.sifra = sifra;
 25. cout << "Naziv: "; cin.ignore(); cin.getline(novo.naziv, 29, '\n');
 26. cout << "Vrsta: "; cin.getline(novo.vrsta, 29, '\n');
 27. cout << "Cijena: "; cin >> novo.cijena;
 28. if(novo.cijena < 0)
 29. return 0;
 30. cout << "Datum dostave" << endl;
 31. cout << "Dan: "; cin >> novo.datum_dostave.dan;
 32. if(novo.datum_dostave.dan<1 || novo.datum_dostave.dan>31)
 33. return 0;
 34. cout << "Mjesec: "; cin >> novo.datum_dostave.mjesec;
 35. if(novo.datum_dostave.mjesec<1 || novo.datum_dostave.mjesec>12)
 36. return 0;
 37. cout << "Godina: "; cin >> novo.datum_dostave.godina;
 38. if(novo.datum_dostave.godina<1900)
 39. return 0;
 40. InsertL(novo,EndL(L),L);
 41. return 1;
 42. }
 43.  
 44. void ispis(list *L){
 45. element zadnji = EndL(L);
 46. while(zadnji != FirstL(L)){
 47.  
 48. elementtype ziv = RetrieveL(PreviousL(zadnji,L),L);
 49. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 50. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 51. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 52. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 53. cout << "Datum dostave: " << ziv.datum_dostave.dan<<"."
 54. <<ziv.datum_dostave.mjesec << "."
 55. <<ziv.datum_dostave.godina<<"."<<endl;
 56. cout <<endl;
 57. zadnji = PreviousL(zadnji,L);
 58. }
 59. }
 60.  
 61. void filterDostava(int dan, int mjesec, int godina, list* L){
 62.  
 63. if(isEmpty(L)){
 64. cout << endl << "Broj pronadjenih zivotinja: 0" << endl;
 65. return;
 66. }
 67.  
 68. int broj = 0;
 69. element tekuci = FirstL(L);
 70.  
 71. struct{
 72. int dan,mjesec,godina;
 73. }dostava;
 74.  
 75. while(tekuci != EndL(L)){
 76. elementtype ziv = RetrieveL(tekuci,L);
 77. dostava.dan = ziv.datum_dostave.dan;
 78. dostava.mjesec = ziv.datum_dostave.mjesec;
 79. dostava.godina = ziv.datum_dostave.godina;
 80.  
 81. if((dostava.godina>godina) ||
 82. ((dostava.godina==godina)&&(dostava.mjesec>mjesec)) ||
 83. ((dostava.godina==godina)&&(dostava.mjesec==mjesec)) && (dostava.dan>dan)){
 84. broj++;
 85. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 86. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 87. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 88. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 89. cout << "Datum dostave: " << ziv.datum_dostave.dan<<"."
 90. <<ziv.datum_dostave.mjesec << "."
 91. <<ziv.datum_dostave.godina<<"."<<endl;
 92. cout << endl;
 93. }
 94. tekuci = NextL(tekuci,L);
 95. }
 96. cout << endl << "Broj pronadjenih zivotinja: " << broj << endl;
 97. }
 98.  
 99. int brisiPremaNazivu(list* L){
 100. char naziv[30];
 101.  
 102. cin.ignore();
 103. cout << "Unesite naziv zivotinje za brisanje: "; cin.getline(naziv, 29, '\n');
 104.  
 105. if(isEmpty(L))
 106. return 0;
 107.  
 108. element tekuci = FirstL(L);
 109. bool postoji = false;
 110. while(tekuci != EndL(L)){
 111. elementtype ziv = RetrieveL(tekuci,L);
 112. if(strcmp(ziv.naziv,naziv)==0){
 113. postoji = true;
 114. break;
 115. }
 116. tekuci = NextL(tekuci,L);
 117. }
 118.  
 119. if(postoji){
 120. DeleteL(tekuci,L);
 121. }
 122. else
 123. return 0;
 124.  
 125. return 1;
 126. }
 127.  
 128. int brisiPremaVrsti(list* L){
 129. char vrsta[30];
 130. cin.ignore();
 131. cout << "Unesite vrstu zivotinja za brisanje: "; cin.getline(vrsta, 29, '\n');
 132.  
 133. element tekuci = FirstL(L);
 134. bool postoji = false;
 135. while(tekuci != EndL(L)){
 136. elementtype ziv = RetrieveL(tekuci,L);
 137. if(strcmp(ziv.vrsta,vrsta)==0){
 138. postoji = true;
 139. DeleteL(tekuci,L);
 140. }
 141. tekuci = NextL(tekuci,L);
 142. }
 143. if(!postoji)
 144. return 0;
 145. return 1;
 146. }
 147.  
 148. void spoji(elementtype *polje,int donji,int sredina,int gornji)
 149. {
 150. int h,i,j,k;
 151. h=donji;
 152. i=donji;
 153. j=sredina+1;
 154.  
 155. elementtype *temp = new elementtype[gornji-donji+1];
 156.  
 157. while((h<=sredina)&&(j<=gornji))
 158. {
 159. if(polje[h].cijena>polje[j].cijena || ((polje[h].cijena==polje[j].cijena)&&(strcmp(polje[h].naziv, polje[j].naziv)>0)))
 160. {
 161. temp[i]=polje[h];
 162. h++;
 163. }
 164. else
 165. {
 166. temp[i]=polje[j];
 167. j++;
 168. }
 169. i++;
 170. }
 171. if(h>sredina)
 172. {
 173. for(k=j; k<=gornji; k++)
 174. {
 175. temp[i]=polje[k];
 176. i++;
 177. }
 178. }
 179. else
 180. {
 181. for(k=h; k<=sredina; k++)
 182. {
 183. temp[i]=polje[k];
 184. i++;
 185. }
 186. }
 187. for(k=donji; k<=gornji; k++) polje[k]=temp[k];
 188. delete [] temp;
 189. }
 190.  
 191. void mergesort(elementtype *polje, int donji,int gornji )
 192. {
 193. int sredina;
 194. if(donji<gornji)
 195. {
 196. sredina=(donji+gornji)/2;
 197. mergesort(polje,donji,sredina);
 198. mergesort(polje,sredina+1,gornji);
 199. spoji(polje,donji,sredina,gornji);
 200. }
 201. }
 202.  
 203.  
 204. void SortirajCijenaNaziv(list *L){
 205. int broj=0;
 206. element tekuci = FirstL(L);
 207. while(tekuci != EndL(L)){
 208. broj++;
 209. tekuci = NextL(tekuci,L);
 210. }
 211.  
 212. elementtype* polje = new elementtype[broj];
 213.  
 214. tekuci = FirstL(L);
 215. int i = 0;
 216. while(tekuci != EndL(L)){
 217. polje[i] = RetrieveL(tekuci,L);
 218. tekuci = NextL(tekuci,L);
 219. i++;
 220. }
 221.  
 222. mergesort(polje,0,broj-1);
 223.  
 224. DeleteAllL(L);
 225.  
 226. L=NULL;
 227.  
 228. L = InitL(L);
 229.  
 230. cout << "SORTIRANO SILAZNO PREMA CIJENI I NAZIVU" << endl;
 231. for( i = 0; i < broj; i++){
 232. InsertL(polje[i],EndL(L),L);
 233. elementtype ziv = polje[i];
 234. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 235. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 236. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 237. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 238. cout << "Datum dostave: " << ziv.datum_dostave.dan<<"."
 239. <<ziv.datum_dostave.mjesec << "."
 240. <<ziv.datum_dostave.godina<<"."<<endl;
 241. cout <<endl;
 242. }
 243. }
 244.  
 245. int main(){
 246.  
 247. list* L = NULL;
 248.  
 249. L = InitL(L);
 250.  
 251. int odabir = 0;
 252.  
 253. do{
 254. cout << endl;
 255. cout << "IZBORNIK" << endl << endl;
 256. cout << "1.Unos zivotinje" << endl;
 257. cout << "2.Popis zivotinja" << endl;
 258. cout << "3.Zivotinje dostavljene nakon 23.09.2012."<<endl;
 259. cout << "4.Brisanje prema nazivu zivotinje" << endl;
 260. cout << "5.Brisanje prema vrsti zivotinje" << endl;
 261. cout << "6.Silazno sortiranje zivotinja" << endl;
 262. cout << "9.Izlaz" << endl << endl;
 263. cout << "Odabir: ";
 264. cin >> odabir;
 265. system("cls");
 266. switch(odabir){
 267. case 1:
 268. if(!unos(L)){
 269. cout << "Neispravni podaci kod unosa!" << endl;
 270. }
 271. break;
 272. case 2:
 273. ispis(L);
 274. break;
 275. case 3:
 276. filterDostava(23,9,2012,L);
 277. break;
 278. case 4:
 279. if(brisiPremaNazivu(L)){
 280. cout << "Zapis je uspjesno obrisan." << endl;
 281. }
 282. else{
 283. cout << "Zapis nije pronadjen." << endl;
 284. }
 285. break;
 286. case 5:
 287. if(brisiPremaVrsti(L)){
 288. cout << "Zapis(i) je uspjesno obrisan(i)." << endl;
 289. }
 290. else{
 291. cout << "Zapis(i) nije pronadjen(i)." << endl;
 292. }
 293. break;
 294. case 6:
 295. SortirajCijenaNaziv(L);
 296. break;
 297. case 9:
 298. break;
 299. default:
 300. cout << "Pogresan odabir! Odaberite ponovno!" << endl;
 301. }
 302. }while(odabir != 9);
 303.  
 304. DeleteAllL(L);
 305. system("pause");
 306. return 0;
 307. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.