lista_pokazivac.h


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

implementacija liste pomoću pokazivaća


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. struct ljubimci_pok{
 6. int sifra, cijena;
 7. string naziv, vrsta, datum_dostave;
 8.  
 9. ljubimci_pok *slijedeci;
 10. };
 11.  
 12. int unos(ljubimci_pok *glv, //potrebna glava liste
 13. int zifra, int cijena,
 14. string datum_dostave,
 15. string naziv,
 16. string vrsta)
 17. {
 18.  
 19. ljubimci_pok *novi=new ljubimci_pok;
 20.  
 21. novi->cijena=cijena; //pridru�¾ujemo unesene podatke podatkovnom dijlu ��vora
 22. novi->sifra = zifra;
 23. novi->vrsta=vrsta;
 24. novi->naziv=naziv;
 25. novi->datum_dostave=datum_dostave;
 26.  
 27. if(glv->slijedeci==NULL) //ako je lista prazna dodaj novi zapis na prvo mjesto
 28. {
 29. glv->slijedeci=novi;
 30. novi->slijedeci=NULL;
 31. }
 32.  
 33. else
 34. { //ako lista nije prazna dodaj novi zapis na pocetak liste
 35. novi->slijedeci=glv->slijedeci;
 36. glv->slijedeci=novi;
 37. }
 38.  
 39. ljubimci_pok *trenutni=glv->slijedeci;
 40. while(trenutni->slijedeci!=NULL && trenutni->sifra!=zifra)
 41. trenutni=trenutni->slijedeci;
 42.  
 43. if (trenutni->slijedeci==NULL && trenutni->sifra!=zifra) //ako ova funkcija ne mo�¾e na��i zapis onda stvarno ne znam tko mo�¾e
 44. {
 45. return 0;
 46. }
 47.  
 48. else
 49. {
 50. return 1;
 51. }
 52. }
 53.  
 54. void ispis(ljubimci_pok *glv)
 55. {
 56. if(glv->slijedeci == NULL) //ako je lista prazna
 57. {
 58. cout << "\nNema ljubimaca u listi, prvo dodaj neke.\n";
 59. return;
 60. }
 61.  
 62. ljubimci_pok *trenutni=glv->slijedeci;
 63.  
 64. cout << "\nUneseni su sljedeci ljubimci:\n\n";
 65.  
 66. while(trenutni!=NULL){
 67. cout << "\nSifra: " << trenutni->sifra;
 68. cout << "\nVrsta: " << trenutni->vrsta;
 69. cout << "\nNaziv: " << trenutni->naziv;
 70. cout << "\nCijena: " << trenutni->cijena;
 71. cout << "\nDatum dostave: " << trenutni->datum_dostave << "\n-----------------------\n\n";
 72. trenutni=trenutni->slijedeci; //pomicanje kroz listu
 73. }
 74. }
 75.  
 76. void trazi(ljubimci_pok *glv)
 77. {
 78. int dan, mjesec, godina, brojalo=0;
 79. string temp;
 80.  
 81. ljubimci_pok *trenutni=glv->slijedeci;
 82.  
 83. if(trenutni == NULL) //ako je lista prazna
 84. {
 85. cout << "\nNema ljubimaca listi, prvo dodaj neke.\n";
 86. return;
 87. }
 88.  
 89. while(trenutni!=NULL)
 90. {
 91. temp=trenutni->datum_dostave.substr(0,2);
 92. dan=atoi(temp.c_str());
 93. temp=trenutni->datum_dostave.substr(3,2);
 94. mjesec=atoi(temp.c_str());
 95. temp=trenutni->datum_dostave.substr(6,4);
 96. godina=atoi(temp.c_str());
 97.  
 98. if((dan>=23 && mjesec>=9 && godina>=2012) || (mjesec>9 && godina>=2012)) //provjera da li je ljubimac dostavljen nakon 23.rujna 2012
 99. {
 100. cout << "\nSifra: " << trenutni->sifra;
 101. cout << "\nVrsta: " << trenutni->vrsta;
 102. cout << "\nNaziv: " << trenutni->naziv;
 103. cout << "\nCijena: " << trenutni->cijena;
 104. cout << "\nDatum dostave: " << trenutni->datum_dostave << "\n------------------------\n\n";
 105. brojalo++;
 106. }
 107. trenutni=trenutni->slijedeci;
 108. }
 109.  
 110. cout << "Postoji u bazi podataka " << brojalo << " zivotinja koje su dostavljene nakon 23.rujna 2012.\n\n";
 111. }
 112.  
 113. int brisi_naziv(ljubimci_pok *glv, string ime)
 114. {
 115. ljubimci_pok *prethodni=glv;
 116. ljubimci_pok *trenutni=glv->slijedeci;
 117. int brojalo=0;
 118.  
 119. while (trenutni->slijedeci!=NULL)
 120. {
 121. if(trenutni->naziv==ime)
 122. {
 123. prethodni->slijedeci=trenutni->slijedeci;
 124. free(trenutni);
 125. brojalo++;
 126. break;
 127. }
 128. prethodni=trenutni;
 129. trenutni=trenutni->slijedeci;
 130. }
 131.  
 132. if (brojalo==0)
 133. {
 134. cout << "\nTrazeni zapis nije nadjen u listi.\n";
 135. return 3; //nema smisla traziti da li je "brisanje" uspjesno ako nista ne brise (dio ispod return 1 ili 0)
 136. }
 137.  
 138. trenutni=glv->slijedeci;
 139. while(trenutni->slijedeci!=NULL && trenutni->naziv!=ime)
 140. trenutni=trenutni->slijedeci;
 141.  
 142. if(trenutni->slijedeci==NULL && trenutni->naziv!=ime)
 143. return 1;
 144.  
 145. else
 146. return 0;
 147. }
 148.  
 149. int brisi_vrstu(ljubimci_pok *glv, string ime)
 150. {
 151. ljubimci_pok *prethodni=glv;
 152. ljubimci_pok *trenutni=glv->slijedeci;
 153. int brojalo=0;
 154.  
 155. while (trenutni->slijedeci!=NULL)
 156. {
 157. if(trenutni->vrsta==ime)
 158. {
 159. prethodni->slijedeci=trenutni->slijedeci;
 160. free(trenutni);
 161. brojalo++;
 162. trenutni=glv;
 163. }
 164. prethodni=trenutni;
 165. trenutni=trenutni->slijedeci;
 166. }
 167.  
 168. if (brojalo==0)
 169. {
 170. cout << "\nTrazeni zapis nije nadjen u listi.\n";
 171. return 3; //nema smisla traziti da li je "brisanje" uspjesno ako nista ne brise (dio ispod - return 1 ili 0)
 172. }
 173.  
 174. trenutni=glv->slijedeci;
 175. while(trenutni->slijedeci!=NULL && trenutni->vrsta!=ime)
 176. trenutni=trenutni->slijedeci;
 177.  
 178. if (trenutni->slijedeci==NULL && trenutni->vrsta!=ime)
 179. return 1;
 180. else
 181. return 0;
 182. }
 183.  
 184. int cmp(ljubimci_pok *a, ljubimci_pok *b)
 185. {
 186. return a->cijena - b->cijena;
 187. }
 188.  
 189. ljubimci_pok *m_sort(ljubimci_pok *lista)
 190. {
 191. ljubimci_pok *p, *q, *e, *rep;
 192. int psize, insize, nmerges, qsize, i;
 193.  
 194. insize=1;
 195.  
 196. while(1)
 197. {
 198. p=lista;
 199. lista=NULL;
 200. rep=NULL;
 201.  
 202. nmerges=0;
 203.  
 204. while (p)
 205. {
 206. nmerges++;
 207. q=p;
 208. psize=0;
 209. for (i=0; i<insize; i++)
 210. {
 211. psize++;
 212. q=q->slijedeci;
 213. if (!q) break;
 214. }
 215. qsize=insize;
 216.  
 217. while (psize>0 || (qsize>0 && q))
 218. {
 219. if (psize==0)
 220. {
 221. e=q; q=q->slijedeci; qsize--;
 222. }
 223. else if (qsize==0 || !q)
 224. {
 225. e=p; p=p->slijedeci; psize--;
 226. }
 227. else if (cmp(p,q) <=0)
 228. {
 229. e=p; p=p->slijedeci; psize--;
 230. }
 231. else
 232. {
 233. e=q; q=q->slijedeci; qsize--;
 234. }
 235.  
 236. if (rep)
 237. {
 238. rep->slijedeci=e;
 239. }
 240. else
 241. {
 242. lista=e;
 243. }
 244. rep=e;
 245. }
 246. p=q;
 247. }
 248. rep->slijedeci=NULL;
 249.  
 250. if (nmerges<=1)
 251. {
 252. return lista;
 253. }
 254. insize *= 2;
 255. }
 256. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.