Zadatak 1: main_ Abramov_Suzana


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Kod je vrlo jednostavan. U izborniku mozemo vidjeti zaglavlje lista_polje.h i lista_pokazivac.h. Ovisno kako zelimo da program radi, stavljamo jedan od headera u komenat posto obje implementacije koriste iste funkcije.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2. //#include "lista_polje.h"
 3. #include "lista_pokazivac.h"
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. bool Unos_Elemenata(Lista*);
 8. void Ispis_Elemenata(Lista*);
 9. void Trazi(Lista*);
 10. bool Brisi_Vrsta(Lista*);
 11. bool Brisati_Element(Lista*);
 12. void Sortiranje(Lista*);
 13.  
 14.  
 15. int main() {
 16.  
 17. int Izbor;
 18.  
 19. Lista* Element=new Lista;
 20.  
 21. InitL(Element);
 22.  
 23. do{
 24. system("cls");
 25. cout<<"1: za unos zivotinja"<<endl;
 26. cout<<"2: za ispis zivotinja "<<endl;
 27. cout<<"3: za pretrazivanje"<<endl;
 28. cout<<"4: za brisanje po nazivu"<<endl;
 29. cout<<"5: za brisanje po vrsti"<<endl;
 30. cout<<"6: za sortiranje"<<endl;
 31. cout<<"0: izlaz iz programa "<<endl;
 32. cout<<endl;
 33.  
 34. cout<< endl << "\nIzaberi: ";
 35. cin >> Izbor;
 36.  
 37. if(Izbor==1)
 38. if (Unos_Elemenata(Element)) cout << "Zapis dodan." << endl;
 39.  
 40. if(Izbor==2)
 41. Ispis_Elemenata(Element);
 42.  
 43. if(Izbor==3)
 44. Trazi(Element);
 45.  
 46. if(Izbor==4)
 47. Brisati_Element(Element);
 48.  
 49. if(Izbor==5)
 50. Brisi_Vrsta(Element);
 51.  
 52. if(Izbor==6)
 53. Sortiranje(Element);
 54.  
 55. }while (Izbor!=0);
 56.  
 57. return 0;
 58. }
 59.  
 60. bool Unos_Elemenata(Lista* Glava) {
 61. static int Sifra=100;
 62. zivotinja* Novi=new zivotinja;
 63.  
 64. cout << endl << "Naziv zivotinje: ";
 65. cin.ignore();
 66. cin.getline(Novi->Naziv, 50);
 67. cout << "Vrsta: ";
 68. cin.getline(Novi->Vrsta, 50);
 69. cout << "Datum (DD MM YYYY): ";
 70. cin >> Novi->datum_dostave.Dan >> Novi->datum_dostave.Mjesec >> Novi->datum_dostave.Godina;
 71.  
 72. cout << "Cijena: ";
 73. cin >> Novi->Cijena;
 74. Novi->Sifra=Sifra++;
 75. return InsertL(*Novi, EndL(Glava), Glava);
 76. }
 77.  
 78. bool Usporedi( char* Prvi, char* Drugi, int Broj_1, int Broj_2) {
 79. if(Broj_1!=Broj_2) return false;
 80. for (int i=0; i<Broj_1; i++)
 81. if(Prvi[i]!=Drugi[i]) return false;
 82. return true;
 83. }
 84.  
 85. bool Brisati_Element(Lista* L) {
 86. cout << endl << "Naziv: ";
 87. char Naziv[50];
 88. cin.ignore();
 89. cin.getline(Naziv, 50);
 90.  
 91. zivotinja Zivotinja_1;
 92.  
 93. for(el Trenutni=FirstL(L); Trenutni!=EndL(L); Trenutni=NextL(Trenutni, L)) {
 94. Zivotinja_1=RetrieveL(Trenutni, L);
 95.  
 96. if(Usporedi(Naziv, Zivotinja_1.Naziv, strlen(Naziv), strlen(Zivotinja_1.Naziv))) {
 97. if(DeleteL(LocateL(Zivotinja_1, L), L)==-1) return 0;
 98. else return 1;
 99. }
 100. }
 101. return 0;
 102. }
 103.  
 104. bool Brisi_Vrsta(Lista* L) {
 105. int Brojac=0;
 106. cout << endl << "Vrsta: ";
 107. char Vrsta[50];
 108. cin.ignore();
 109. cin.getline(Vrsta, 50);
 110.  
 111. zivotinja Zivoinja_1;
 112. for(el Trenutni=FirstL(L); Trenutni!=EndL(L); ) {
 113. Zivoinja_1=RetrieveL(Trenutni, L);
 114.  
 115. if(Usporedi(Vrsta, Zivoinja_1.Vrsta, strlen(Vrsta), strlen(Zivoinja_1.Vrsta)))
 116. if(DeleteL(LocateL(Zivoinja_1, L), L)) {
 117. Brojac++;
 118. continue;
 119. }
 120. Trenutni=NextL(Trenutni, L);
 121. }
 122. if(Brojac)
 123. return 1;
 124. else return 0;
 125. }
 126.  
 127. int Broj_Elemenata(Lista* L) {
 128. int Broj=0;
 129. for(el Trenutni=FirstL(L); Trenutni!=EndL(L); Trenutni=NextL(Trenutni, L)) Broj++;
 130. return Broj;
 131. }
 132.  
 133. bool usporedi(zivotinja Element_1, zivotinja Element_2) {
 134. if(Element_1.Cijena<Element_2.Cijena) return true;
 135.  
 136. if(Element_1.Cijena==Element_2.Cijena) {
 137. int temp=(strlen(Element_1.Naziv)<strlen(Element_2.Naziv)) ? strlen(Element_1.Naziv) : strlen(Element_2.Naziv);
 138. for(int I=0; I<temp; I++)
 139. if(Element_1.Naziv[I]>Element_2.Naziv[I]) return false;
 140. else if(Element_1.Naziv[I]<Element_2.Naziv[I]) return true;
 141. }
 142. return false;
 143. }
 144.  
 145. void Merge(zivotinja Polje[], int I, int K, int J) {
 146. int Pol_1=I;
 147. int Pol_2=K+1;
 148. int temp=0;
 149. zivotinja* Drugo_polje=new zivotinja[J-I+1];
 150.  
 151. while(Pol_1<=K && Pol_2<=J)
 152. if(usporedi(Polje[Pol_1], Polje[Pol_2])) Drugo_polje[temp++]=Polje[Pol_1++];
 153. else Drugo_polje[temp++]=Polje[Pol_2++];
 154.  
 155. if(Pol_1>K)
 156. while(Pol_2<=J) Drugo_polje[temp++]=Polje[Pol_2++];
 157. else
 158. while(Pol_1<=K) Drugo_polje[temp++]=Polje[Pol_1++];
 159.  
 160. for(int X=I; X<=J; X++) Polje[X]=Drugo_polje[X-I];
 161.  
 162. delete[] Drugo_polje;
 163. }
 164.  
 165. void Merge_Sort(zivotinja Novo_polje[], int I, int J) {
 166. if(I<J) {
 167. int K=(I+J)/2;
 168. Merge_Sort(Novo_polje, I, K);
 169. Merge_Sort(Novo_polje, K+1, J);
 170. Merge(Novo_polje, I, K, J);
 171. }
 172. }
 173.  
 174. void Merge_Sort(zivotinja Novo_polje[], int Broj) {
 175. Merge_Sort(Novo_polje, 0, Broj-1);
 176. }
 177.  
 178. void Sortiranje(Lista* L){
 179. int Broj_elemenata=Broj_Elemenata(L), I=0;
 180.  
 181. zivotinja* Novi=new zivotinja[Broj_elemenata];
 182. for(el Novo=FirstL(L); Novo!=EndL(L); Novo=NextL(Novo, L))
 183. Novi[I++]=RetrieveL(Novo, L);
 184.  
 185. DeleteAllL(L);
 186.  
 187. Merge_Sort(Novi, Broj_elemenata);
 188.  
 189. for(int I=0; I<Broj_elemenata; I++)
 190. InsertL(Novi[I], FirstL(L), L);
 191.  
 192. delete[] Novi;
 193. }
 194.  
 195. void Ispis_Elemenata(Lista* L) {
 196.  
 197. cout << "Ispis: " << endl;
 198. for (el Trenutni=EndL(L); (Trenutni=PreviousL(Trenutni, L))!=NULL; )
 199. cout << RetrieveL(Trenutni, L) << endl;
 200. cin.ignore();
 201. cout << "\n Pritisni bilo sto za dalje.";
 202. cin.get();
 203. }
 204.  
 205. void Trazi(Lista* L) {
 206. zivotinja Zivotinja;
 207. int Brojac=0;
 208.  
 209. for (el Trenutni=FirstL(L); Trenutni!=EndL(L); Trenutni=NextL(Trenutni, L)) {
 210. Zivotinja=RetrieveL(Trenutni, L);
 211. int Datum=(Zivotinja.datum_dostave.Godina*10000)+(Zivotinja.datum_dostave.Mjesec*100)+Zivotinja.datum_dostave.Dan;
 212.  
 213. if (Datum>20120923){
 214. cout << Zivotinja << endl;
 215. Brojac++;
 216. }
 217. }
 218. cout << "Ukupno zivotinja koje su dostavljenje poslije 23. rujna 2012: " << Brojac;
 219. cin.ignore();
 220. cout << "Pritisni bilo sto za dalje.";
 221. cin.get();
 222. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.