Simple Flash AS3 gallery/slideshow


/ Published in: ActionScript 3
Save to your folder(s)

A simple gallery to build upon.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. package com.caffeineworks{
 2.  
 3. /*
 4. * @author Kristian Andersen
 5. */
 6.  
 7. //impoter de nødvendige klasser
 8. import flash.display.Sprite;
 9. import flash.utils.Timer;
 10. import flash.events.TimerEvent;
 11.  
 12. //Download greensock her http://www.greensock.com/v11/
 13. import com.greensock.*;
 14. import com.greensock.plugins.*;
 15. TweenPlugin.activate([AutoAlphaPlugin]);
 16.  
 17. public class simpelGalleri extends Sprite {
 18.  
 19. //for nemhedens ligger billederne i fla'ens libarray-
 20. //men de kunne ligesåvel loades dynamisk fra et xml dokument eller ligendene.
 21. private var _art1:art1=new art1;
 22. private var _art2:art2=new art2;
 23. private var _art3:art3=new art3;
 24. private var _art4:art4=new art4;
 25. private var _art5:art5=new art5;
 26. private var _art6:art6=new art6;
 27.  
 28. //et array der skal holde movieclips med billederne
 29. private var _imgAry:Array=[];
 30. //en variabel der holder styr på hvilket billede der er synligt
 31. private var _currentImg:uint;
 32. //en variabel der holder styr på om galleriet er aktivt eller stoppet
 33. private var _isActive:Boolean;
 34. //en timer der
 35. private var _addImg:Timer;
 36. //en holder sprite til billederne
 37. private var holder:Sprite;
 38. //en sprite til at ligge i holder, så det første billede ikke bliver fjernet med det samme
 39. private var fjern:Sprite;
 40.  
 41.  
 42. public function simpelGalleri() {
 43.  
 44. //adder holder til vores billeder
 45. holder=new Sprite()
 46. this.addChild(holder)
 47.  
 48. fjern=new Sprite()
 49. holder.addChild(fjern)
 50.  
 51. //fylder arrayet med billeder
 52. _imgAry=[_art1,_art2,_art3,_art4,_art5,_art6]
 53. //sætter boolean til false, da galleriet ikke skal starte endnu
 54. _isActive:false;
 55. //_currentImg bliver sat til 0 da det er der fra vores array tælles
 56. _currentImg=0;
 57.  
 58. //timer bliver sat til hver 3 sekundt.
 59. _addImg= new Timer(3000 );
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64. }
 65. //funktionen der starter det hele
 66. public function SlidIt(activate:Boolean){
 67.  
 68. trace("activate: "+activate)
 69.  
 70. //hvis ikke activate er true så skal galleriet stoppes
 71. if(!activate){
 72. _addImg.stop();
 73. _addImg.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, startIt);
 74.  
 75.  
 76. //hvis activate er true så skal galleriet startes
 77. }else{
 78. _addImg.addEventListener(TimerEvent.TIMER, startIt);
 79. _addImg.start();
 80.  
 81.  
 82. }
 83.  
 84. }
 85.  
 86.  
 87.  
 88. private function startIt(e:TimerEvent):void{
 89. trace("starting")
 90. //en variabel der holder længten på _imgAry
 91. var _imgAryLen:uint = _imgAry.length;
 92.  
 93. //hvis _currentImg og _imgAryLen har samme længte så resetes _currentImg til 0, så galleriet kan starte forfra
 94. if (_currentImg==_imgAryLen) {
 95. _currentImg=0;
 96. }
 97.  
 98. //sørger for at billede som skal vises er usyneligt, da det fades fra 0 til 1
 99. _imgAry[_currentImg].alpha=0;
 100. //holderen adder billed
 101. holder.addChild(_imgAry[_currentImg]);
 102. //fader billede fra 0 til 1 og derved gør det synligt
 103. TweenMax.to(_imgAry[_currentImg], 1, {autoAlpha:1,onComplete:removeImg});
 104. //variablen _currentImg får lagt en til sin nuværende mængte som starter på 0 ex:(0-1-2-3-4-5)
 105. _currentImg++ ;
 106.  
 107.  
 108. }
 109.  
 110. private function removeImg():void{
 111. //fjerner spriten fjern som den første.
 112. holder.removeChildAt(0);
 113.  
 114. }
 115.  
 116.  
 117. //––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––//
 118. // END
 119. //––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––//
 120.  
 121. }
 122.  
 123. }

URL: http://www.caffeineworks.dk/sharing/sg/simpelGalleri.zip

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.