Strukture podataka zadatak 4


/ Published in: C++
Save to your folder(s)Copy this code and paste it in your HTML
 1. // polje.h
 2.  
 3. typedef int cijeli;
 4. typedef int funkcija;
 5. struct pom {
 6. cijeli element;
 7. cijeli iskoristen;
 8. };
 9.  
 10. struct stablo_polje {
 11. pom elementi[10000];
 12. };
 13.  
 14. typedef stablo_polje bs;
 15. typedef int cvor;
 16.  
 17. funkcija ParentB(cvor n,bs *stablo)
 18. {
 19. if (n==1)
 20. {
 21. return -1;
 22. }
 23. else if ((n%2)==0)
 24. {
 25. return n/2;
 26. }
 27. else
 28. {
 29. return (n-1)/2;
 30. }
 31. }
 32.  
 33. funkcija LeftChildB(cvor n,bs *stablo)
 34. {
 35. n=2*n;
 36. if (stablo->elementi[n].iskoristen==0)
 37. {
 38. return -1;
 39. }
 40. else
 41. return n;
 42. }
 43.  
 44. funkcija RightChildB(cvor n,bs *stablo)
 45. {
 46. n=2*n+1;
 47. if (stablo->elementi[n].iskoristen==0)
 48. {
 49. return -1;
 50. }
 51. else
 52. return n;
 53. }
 54.  
 55. cijeli LabelB(cvor n,bs *stablo)
 56. {
 57. return stablo->elementi[n].element;
 58. }
 59.  
 60. void ChangeLabelB(cijeli x,cvor n,bs *stablo)
 61. {
 62. stablo->elementi[n].element=x;
 63. }
 64.  
 65. funkcija RootB(bs stablo)
 66. {
 67. return 1;
 68. }
 69.  
 70. void CreateLeftB(cijeli x,cvor n,bs *stablo)
 71. {
 72. n=n*2;
 73. if (stablo->elementi[n].iskoristen)
 74. {
 75. cout<<"postoji ljevo dijete!!!!";
 76. }
 77. else
 78. {
 79. stablo->elementi[n].element=x;
 80. stablo->elementi[n].iskoristen=1;
 81. }
 82. }
 83.  
 84.  
 85. void CreateRightB(cijeli x,cvor n,bs *stablo)
 86. {
 87. n=n*2+1;
 88. if (stablo->elementi[n].iskoristen)
 89. {
 90. cout<<"postoji desno dijete!!!!";
 91. }
 92. else
 93. {
 94. stablo->elementi[n].element=x;
 95. stablo->elementi[n].iskoristen=1;
 96. }
 97. }
 98.  
 99. void DeleteB(cvor n,bs *stablo)
 100. {
 101. cijeli i=n*2,j=n*2+1;
 102. if (stablo->elementi[i].iskoristen)
 103. DeleteB (i,stablo);
 104. if (stablo->elementi[j].iskoristen)
 105. DeleteB (j,stablo);
 106. stablo->elementi[n].iskoristen=0;
 107. }
 108.  
 109. void InitB(cijeli x,bs *stablo)
 110. {
 111. for (cijeli i=0;i<9999;i++)
 112. stablo->elementi[i].iskoristen=0;
 113. stablo->elementi[1].iskoristen=1;
 114. stablo->elementi[1].element=x;
 115. }
 116.  
 117.  
 118. //main polje
 119.  
 120. #include <iostream>
 121. using namespace std;
 122. #include "polja.h"
 123.  
 124.  
 125. int main()
 126. {
 127. cijeli x,j;
 128. bs stablo;
 129.  
 130. InitB(2,&stablo);
 131.  
 132. //dodavanje startnog lijevog djeteta
 133. cout << "Kreiram lijevo pocetno stablo sa vrijednoscu 22" <<endl;
 134. CreateLeftB(22,1,&stablo);
 135. cout << "Brisem korijen na lokaciji 1" <<endl;
 136. DeleteB(1,&stablo );
 137. //generiranje ostatka stabla brojeva, koristenje ostalih imoplementiranih funkcija
 138. for (int i=1;i<10;i++)
 139. {
 140. x=rand()%100;
 141. j=1;
 142. do
 143. {
 144. if (LabelB(j,&stablo)>=x)
 145. {
 146. if (LeftChildB(j,&stablo)==-1)
 147. {
 148. CreateLeftB(x,j,&stablo);
 149. cout<<"ljevo "<<x;
 150. break;
 151. }
 152. else
 153. {
 154. j=j*2;
 155. cout<<"ljevo ";
 156. }
 157. }
 158. else if(LabelB(j,&stablo)<x)
 159. {
 160. if (RightChildB(j,&stablo)==-1)
 161. {
 162. CreateRightB(x,j,&stablo);
 163. cout<<"desno "<<x;
 164. break;
 165. }
 166. else
 167. {
 168. j=j*2+1;
 169. cout<<"desno ";
 170. }
 171. }
 172. }while(1);
 173. }
 174. int a;
 175. cin >> a;
 176.  
 177. return 0;
 178. }
 179.  
 180.  
 181. // pokazivaci.h
 182.  
 183.  
 184. typedef int cijeli;
 185. struct stablo_pok {
 186. cijeli element;
 187. struct stablo_pok *ljevo,*desno;
 188. };
 189. typedef stablo_pok *funkcija;
 190. typedef stablo_pok *cvor;
 191. typedef stablo_pok bs;
 192.  
 193. funkcija ParentB(cvor n,bs *stablo)
 194. {
 195. static bs *trazeni=n;
 196. bs *i;
 197. if (stablo->ljevo!=NULL)
 198. {
 199. if (stablo->ljevo==n)
 200. return stablo;
 201. else
 202. i=ParentB(trazeni,stablo->ljevo);
 203. }
 204. else
 205. {
 206. if (stablo->desno!=NULL)
 207. {
 208. if (stablo->desno==n)
 209. return stablo;
 210. else
 211. i=ParentB(trazeni,stablo->desno);
 212. }
 213. }
 214. return i;
 215. }
 216.  
 217. funkcija LeftChildB(bs *stablo)
 218. {
 219. return stablo->ljevo;
 220. }
 221.  
 222. funkcija RightChildB(bs *stablo)
 223. {
 224. return stablo->desno;
 225. }
 226.  
 227. cijeli LabelB(bs *stablo)
 228. {
 229. return stablo->element;
 230. }
 231.  
 232. void ChangeLabelB(cijeli x,bs *stablo)
 233. {
 234. stablo->element=x;
 235. }
 236.  
 237. funkcija RootB(bs *stablo)
 238. {
 239. return stablo;
 240. }
 241.  
 242. void CreateLeftB(cijeli x,bs *stablo)
 243. {
 244. if (stablo->ljevo!=NULL)
 245. cout<<"postoji ljevo djete!!";
 246. else
 247. {
 248. bs *novi=new bs;
 249. novi->element=x;
 250. stablo->ljevo=novi;
 251. novi->desno=NULL;
 252. novi->ljevo=NULL;
 253. }
 254. }
 255.  
 256.  
 257. void CreateRightB(cijeli x,bs *stablo)
 258. {
 259. if (stablo->desno!=NULL)
 260. cout<<"postoji desno djete!!";
 261. else
 262. {
 263. bs *novi=new bs;
 264. novi->element=x;
 265. stablo->desno=novi;
 266. novi->desno=NULL;
 267. novi->ljevo=NULL;
 268. }
 269. }
 270.  
 271. void DeleteB(bs *stablo)
 272. {
 273. if (stablo->ljevo!=NULL)
 274. DeleteB(stablo->ljevo);
 275. if (stablo->desno!=NULL)
 276. DeleteB(stablo->desno);
 277. delete stablo;
 278. }
 279.  
 280. void InitB(cijeli x,bs *stablo)
 281. {
 282.  
 283. stablo->element=x;
 284. stablo->ljevo=NULL;
 285. stablo->desno=NULL;
 286. }
 287.  
 288.  
 289. // pokazivaci main
 290.  
 291. #include <iostream>
 292. using namespace std;
 293. #include "pokazivaci.h"
 294.  
 295. int main()
 296. {
 297.  
 298. bs stablo;
 299. cout << "Inicijaliziram korijen" <<endl;
 300. InitB(2,&stablo);
 301.  
 302. CreateLeftB(22,&stablo);
 303. CreateRightB(23,&stablo);
 304. cout << "Lijevi korijen: " << LeftChildB(&stablo)->element <<endl;
 305. cout << "Desni korijen: " << RightChildB(&stablo)->element <<endl;
 306. cout << "Labela korijena: " << LabelB(&stablo) <<endl;
 307. cout << "Brisem korijen" <<endl;
 308. DeleteB(&stablo );
 309. int a;
 310. cin>>a;
 311. return 0;
 312. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.