Zadatak 1 za kolegij Strukture podataka


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Glavni kod zadatka 1 sa komentarima


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. using namespace std;
 4. // #include "lista_polje.h"
 5. #include "lista_pokazivac.h"
 6.  
 7.  
 8.  
 9. int dodaj(int sifra, Lista *zivotinje){
 10. zivotinja nova;
 11. nova.sifra = sifra;
 12. cout << "Unesi naziv zivotinje: ";
 13. cin >> nova.naziv;
 14. cout << "Unesi vrstu: ";
 15. cin >> nova.vrsta;
 16. cout << "Unesi cijenu: ";
 17. cin >> nova.cijena;
 18. cout << "Unesi datum: ";
 19. cin >> nova.datum;
 20. // buduci da InsertL vraca 0 ili 1, mi to samo proslijedimo
 21. // tamo odakle je pozvan dodaj()
 22. return InsertL(nova, EndL(zivotinje), zivotinje);
 23. }
 24.  
 25.  
 26. void ispis(Lista *zivotinje) {
 27. element temp;
 28. zivotinja tmp;
 29. cout << endl;
 30. cout << "sifra\t naziv\t vrsta \t cijena \t datum" << endl;
 31. cout << "_________________________________________________________________" << endl;
 32.  
 33. temp = EndL(zivotinje);
 34. do {
 35. temp = PreviousL(temp, zivotinje);
 36. tmp = RetrieveL(temp, zivotinje);
 37.  
 38. cout << tmp.sifra << "\t" << tmp.naziv << "\t" << tmp.vrsta << "\t" << tmp.cijena << "\t" << tmp.datum << endl;
 39. } while (temp != FirstL(zivotinje));
 40. }
 41.  
 42.  
 43. void pretrazi(Lista *zivotinje) {
 44. cout << endl;
 45. cout << "Pretrazujemo listu za novijim zivotinjama." << endl;
 46. element temp;
 47. zivotinja tmp;
 48.  
 49. temp = FirstL(zivotinje);
 50.  
 51. do {
 52. tmp = RetrieveL(temp, zivotinje);
 53. if (tmp.datum > 20120923) {
 54. cout << "Naziv: " << tmp.naziv << ", datum: ";
 55. cout << tmp.datum << endl;
 56. }
 57. temp = NextL(temp, zivotinje);
 58. } while(temp != EndL(zivotinje));
 59. }
 60.  
 61.  
 62.  
 63. int brisi_naziv(string naziv, Lista *zivotinje) {
 64. element temp, prethodni;
 65. zivotinja tmp;
 66.  
 67. int brisanje = 0;
 68.  
 69. temp = FirstL(zivotinje);
 70. do {
 71. tmp = RetrieveL(temp, zivotinje);
 72. if (tmp.naziv == naziv) {
 73. prethodni = PreviousL(temp, zivotinje);
 74. DeleteL(temp, zivotinje);
 75. brisanje = 1;
 76. temp = prethodni;
 77. }
 78. temp = NextL(temp, zivotinje);
 79.  
 80. } while(temp != EndL(zivotinje));
 81.  
 82. return brisanje;
 83. }
 84.  
 85. int brisi_vrsta(string vrsta, Lista *zivotinje) {
 86. element temp, prethodni;
 87. zivotinja tmp;
 88.  
 89. int brisanje = 0;
 90.  
 91. temp = FirstL(zivotinje);
 92. do {
 93. tmp = RetrieveL(temp, zivotinje);
 94. if (tmp.vrsta == vrsta) {
 95. prethodni = PreviousL(temp, zivotinje);
 96. DeleteL(temp, zivotinje);
 97. brisanje = 1;
 98. temp = prethodni;
 99. }
 100. temp = NextL(temp, zivotinje);
 101.  
 102. } while(temp != EndL(zivotinje));
 103.  
 104. return brisanje;
 105. }
 106.  
 107.  
 108.  
 109. void merge_2(zivotinja polje[], int lijevi, int desni) {
 110. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 111. zivotinja temp;
 112.  
 113. if (desni - lijevi == 1) { // polje od 2 elem
 114. if (polje[desni].cijena > polje[lijevi].cijena) {
 115. temp = polje[desni];
 116. polje[desni] = polje[lijevi];
 117. polje[lijevi] = temp;
 118. return;
 119. }
 120. }
 121. else if (desni == lijevi) { // polje od 1 el
 122. return;
 123. }
 124. else {
 125. // rekurzija
 126. merge_2(polje, lijevi, sredina);
 127. merge_2(polje, sredina +1, desni);
 128. // spajanje dijelova
 129. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 130. zivotinja *polje_pomocno = new zivotinja[size_pomocno];
 131. int l = lijevi;
 132. int s = sredina +1;
 133.  
 134. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 135. if (l == sredina+1) { // sad samo s vadi
 136. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 137. continue;
 138. }
 139. if (s == desni +1) { // samo l vadi)
 140. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 141. continue;
 142. }
 143.  
 144. if (polje[l].cijena > polje[s].cijena) {
 145. polje_pomocno[i] = polje[l];
 146. l++;
 147. }
 148. else {
 149. polje_pomocno[i] = polje[s];
 150. s++;
 151. }
 152. }
 153. // iz pomocnog iskopiraj u glavno, obrisi pomocno
 154. int j = 0;
 155. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 156. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 157. }
 158. // delete polje_pomocno; // kvar!
 159.  
 160. }
 161.  
 162. }
 163.  
 164.  
 165. void merge_1(zivotinja polje[], int lijevi, int desni) {
 166. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 167. zivotinja temp;
 168. if (desni - lijevi == 1) { // polje od 2 elem
 169. if (polje[desni].naziv > polje[lijevi].naziv) {
 170. temp = polje[desni];
 171. polje[desni] = polje[lijevi];
 172. polje[lijevi] = temp;
 173. return;
 174. }
 175. }
 176. else if (desni == lijevi) { // polje od 1 el
 177. return;
 178. }
 179. else {
 180. // rekurzija
 181. merge_1(polje, lijevi, sredina);
 182. merge_1(polje, sredina +1, desni);
 183. // spajanje dijelova
 184. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 185. zivotinja *polje_pomocno = new zivotinja[size_pomocno];
 186.  
 187. int l = lijevi;
 188. int s = sredina +1;
 189.  
 190. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 191. if (l == sredina+1) { // sad samo s vadi
 192. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 193. continue;
 194. }
 195. if (s == desni +1) { // samo l vadi)
 196. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 197. continue;
 198. }
 199. if (polje[l].naziv > polje[s].naziv) {
 200. polje_pomocno[i] = polje[l];
 201. l++;
 202. }
 203. else {
 204. polje_pomocno[i] = polje[s];
 205. s++;
 206. }
 207. }
 208. // iz pomocnog iskopiraj u glavno, obrisi pomocno
 209. int j = 0;
 210. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 211. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 212. }
 213.  
 214. }
 215. }
 216.  
 217. int main() {
 218.  
 219. zivotinja prva, druga, treca, cetvrta, peta;
 220. prva.cijena = 100;
 221. prva.sifra = 1;
 222. prva.naziv = "Newfoundler";
 223. prva.vrsta = "pas";
 224. prva.datum = 20121010; // YYYYMMDD
 225.  
 226. Lista zivotinje;
 227. InitL(&zivotinje);
 228.  
 229. InsertL(prva, EndL(&zivotinje), &zivotinje);
 230.  
 231. druga.cijena = 5000000;
 232. druga.sifra = 2;
 233. druga.naziv = "Lav";
 234. druga.vrsta = "divlja macka";
 235. druga.datum = 20100505;
 236.  
 237. InsertL(druga, EndL(&zivotinje), &zivotinje);
 238.  
 239. treca.cijena = 50000;
 240. treca.sifra = 3;
 241. treca.naziv = "Pangolin";
 242. treca.vrsta = "mravojed";
 243. treca.datum = 20121105;
 244.  
 245. InsertL(treca, EndL(&zivotinje), &zivotinje);
 246.  
 247. cetvrta.cijena = 123;
 248. cetvrta.sifra = 4;
 249. cetvrta.naziv = "Russian blue";
 250. cetvrta.vrsta = "macka";
 251. cetvrta.datum = 20121511;
 252.  
 253. InsertL(cetvrta, EndL(&zivotinje), &zivotinje);
 254.  
 255. peta.cijena = 21;
 256. peta.sifra = 5;
 257. peta.naziv = "Tigar";
 258. peta.vrsta = "divlja macka";
 259. peta.datum = 20110105;
 260.  
 261. InsertL(peta, EndL(&zivotinje), &zivotinje);
 262.  
 263. int sifra = 6;
 264.  
 265. int rezultat = dodaj(sifra, &zivotinje);
 266. if (rezultat == 1) {
 267. cout << "Zivotinja uspjesno dodana." << endl;
 268. sifra++;
 269. }
 270. else {
 271. cout << "Neuspjelo dodavanje." << endl;
 272. }
 273.  
 274. // druga funkcija: ispis liste unatrag
 275. ispis(&zivotinje);
 276. // treca funkcija: pretrazivanje za datumom > 23.09.2012.
 277. pretrazi(&zivotinje);
 278.  
 279. // cetvrta funkcija: brisanje po nazivu
 280. cout << endl;
 281. cout << "Naziv zivotinje koju zelite obrisati: ";
 282. string naziv;
 283. cin >> naziv;
 284. if (brisi_naziv(naziv, &zivotinje) == 0) {
 285. cout << "Brisanje nije uspjelo (nepostojeca zivotinja?)" << endl << endl;
 286. }
 287. // ispisemo listu da vidimo radi li brisanje
 288. ispis(&zivotinje);
 289. cout << endl;
 290.  
 291. // peta funkcija: brisanje po vrsti
 292. cout << endl;
 293. cout << "Vrstu zivotinje koju zelite obrisati: ";
 294. string vrsta;
 295. cin >> vrsta;
 296. if (brisi_vrsta(vrsta, &zivotinje) == 0) {
 297. cout << "Brisanje nije uspjelo (nepostojeca zivotinja?)" << endl << endl;
 298. }
 299. // ispisemo listu da vidimo radi li brisanje
 300. ispis(&zivotinje);
 301. cout << endl;
 302.  
 303. // sortiranje
 304. // prvo ucitamo cijelu listu u jedno polje.
 305. // da bismo to mogli, moramo prebrojati koliko je el. u listi.
 306. element temp;
 307. zivotinja tmp;
 308. temp = FirstL(&zivotinje);
 309. int broj = 0;
 310. while (temp != EndL(&zivotinje)) {
 311. temp = NextL(temp, &zivotinje);
 312. ++broj;
 313. }
 314.  
 315. // stvorimo polje!
 316. zivotinja *polje_zivotinje = new zivotinja[broj];
 317.  
 318. // citamo iz liste, spremamo u polje
 319. temp = FirstL(&zivotinje);
 320. for (int i = 0; i < broj; ++i) {
 321. tmp = RetrieveL(temp, &zivotinje);
 322. temp = NextL(temp, &zivotinje);
 323. polje_zivotinje[i] = tmp;
 324. }
 325. // sad mozemo sortirati polje!
 326.  
 327. merge_1(polje_zivotinje, 0, broj-1); // sort po nazivu
 328. cout << endl;
 329. cout << endl << "Ispisujemo sortirani sadrzaj liste (po nazivu)." << endl;
 330. for (int i = 0; i < broj; i++) {
 331. cout << polje_zivotinje[i].naziv << endl;
 332. }
 333.  
 334. merge_2(polje_zivotinje, 0, broj-1); // po cijeni
 335. cout << endl;
 336. cout << endl << "Ispisujemo sortirani sadrzaj liste (po cijeni)." << endl;
 337. for (int i = 0; i < broj; i++) {
 338. cout << polje_zivotinje[i].naziv << " " << polje_zivotinje[i].cijena << endl;
 339. }
 340.  
 341. system("pause");
 342. return 0;
 343. }

URL: main_petrak

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.