Mugooooo


Member since 11/12/2012

3 snippets

551 profile views

0 Comment(s) Posted

View their favorites

their Tags


Profile

Achievement

first submission:submitting first snipplet

Mugooooo's Recent Snippets« Prev 1 Next »
Lista pokazivači u službi glavnog programa "Životinjska farma"
0 419 posted 10 years ago by Mugooooo
Lista polje u službi glavnog programa "Životinjska farma"
0 444 posted 10 years ago by Mugooooo
Glavni dio programa"Životinjska_farma" Ovaj program se ističe od sličnih riješenja više s svojim vizualnim izričajem no samim načinom riješavanja zadatka. Razlog tome je prije svega što je velik broj studenata dobio isti zadatak.
0 402 posted 10 years ago by Mugooooo
« Prev 1 Next »