Strukture podataka-Zadatak_1-Glavni_Program


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Glavni dio programa"Životinjska_farma"

Ovaj program se ističe od sličnih riješenja više s svojim vizualnim izričajem no samim načinom riješavanja zadatka.
Razlog tome je prije svega Å¡to je velik broj studenata dobio isti zadatak.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include <windows.h>
 4. #include "l_polj.h"
 5. //#include "l_pok.h"
 6. using namespace std;
 7. //_______________________________________________________________________________________________
 8. void last_to_st() {
 9. HANDLE hConsole;
 10. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 11. elem a;
 12. int k=0;
 13. int p = PreviousL(EndL(list),list);
 14. while(k<br_elem){
 15. a=RetrieveL(p,list);
 16. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 17. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 18. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 19. cout<<"\tSifra:"<<a.sifra<<endl;
 20. cout<<"\tVrsta:"<<a.vrsta<<endl;
 21. cout<<"\tNaziv:"<<a.naziv<<endl;
 22. cout<<"\tCijena:"<<a.cijena<<endl;
 23. cout<<"\tDatum:"<<a.date.d<<".";
 24. cout<<a.date.m<<"."<<a.date.y<<".\n";
 25. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 26. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 27. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 28. p = PreviousL(p,list);
 29. k++;
 30. }
 31. }
 32.  
 33. //_______________________________________________________________________________________________
 34. void after_date() {
 35. HANDLE hConsole;
 36. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 37. int numero=0;
 38. elem a;
 39. int p = FirstL(list);
 40. while(p!=EndL(list)) {
 41. a = RetrieveL(p,list);
 42. if(a.date.y>=2012)
 43. if((!strcmp(a.date.m,"rujan")&&a.date.d>23)||!strcmp(a.date.m,"listopad")||
 44. !strcmp(a.date.m,"studeni")||!strcmp(a.date.m,"prosinac")) {
 45. numero++;
 46. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 47. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 48. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 49. cout<<"\tSifra:"<<a.sifra<<endl;
 50. cout<<"\tVrsta:"<<a.vrsta<<endl;
 51. cout<<"\tNaziv:"<<a.naziv<<endl;
 52. cout<<"\tCijena:"<<a.cijena<<endl;
 53. cout<<"\tDatum:"<<a.date.d<<"."<<a.date.m<<"."<<a.date.y<<".\n";
 54. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 55. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 56. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 57. }
 58. p = NextL(p,list);
 59. }
 60. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 61. cout<<"\tBroj pronadenih zivotinja:"<<numero<<"\n \n ";
 62. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 63. }
 64.  
 65.  
 66. //_______________________________________________________________________________________________
 67. int spawn_new_creature() {
 68. HANDLE hConsole;
 69. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 70. elem novi;
 71. novi.sifra=sifra++;
 72. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 73. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 74. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 75. cout<<"\tVrsta:";
 76. cin.ignore();
 77. cin.getline(novi.vrsta,50);
 78. cout<<"\tNaziv:";
 79. cin.getline(novi.naziv,50);
 80. cout<<"\tCijena:";cin>>novi.cijena;
 81. if(novi.cijena<=0) {sifra--;return 0;}
 82. cout<<"\tUnesite datum dostave:\n";
 83. cout<<"\tDan:";cin>>novi.date.d;
 84. if(novi.date.d<=0||novi.date.d>31) {sifra--;return 0;}
 85. cout<<"\tMjesec:";
 86. cin.ignore();
 87. cin.getline(novi.date.m,10);
 88. if(novi.date.d>29&&!strcmp(novi.date.m,"veljaca")) {sifra--;return 0;}
 89. cout<<"\tGodina:";cin>>novi.date.y;
 90. if(novi.date.y<1523||novi.date.y>2023) {sifra--;return 0;}
 91. InsertL(novi,br_elem,list);
 92. br_elem++;
 93. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 94. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 95. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 96. return 1;
 97. }
 98.  
 99. //_______________________________________________________________________________________________
 100. int del_name() {
 101. HANDLE hConsole;
 102. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 103. char naziv[50];
 104. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 105. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 106. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 107. cout<<"\tUnesite naziv zivotinje:";
 108. cin.ignore();
 109. cin.getline(naziv,50);
 110. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 111. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 112. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 113. int stuff = LocateL(naziv,list);
 114. if(stuff==EndL(list)) return 0;
 115. else {
 116. DeleteL(stuff,list);
 117. br_elem--;
 118. return 1;
 119. }
 120. }
 121.  
 122. //_______________________________________________________________________________________________
 123. int del_spi() {
 124. HANDLE hConsole;
 125. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 126. char vrsta[50];
 127. int stuff;
 128. bool obrisan=0;
 129. v=1;
 130. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 131. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 132. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 133. cout<<"\tUnesite vrstu zivotinje:";
 134. cin.ignore();
 135. cin.getline(vrsta,35);
 136. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 137. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 138. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 139. while (LocateL(vrsta,list)!=EndL(list)) {
 140. stuff = LocateL(vrsta,list);
 141. DeleteL(stuff,list);
 142. br_elem--;
 143. obrisan=1;
 144. }
 145. v=0;
 146. if(!obrisan) return 0;
 147. else return 1;
 148. }
 149.  
 150. //_______________________________________________________________________________________________
 151. void output() {
 152. HANDLE hConsole;
 153. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 154. elem a;
 155. int p=FirstL(list);
 156. while (p!=EndL(list)){
 157. a=RetrieveL(p,list);
 158. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 159. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 160. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 161. cout<<"\tSifra: "<<a.sifra<<endl;
 162. cout<<"\tVrsta: "<<a.vrsta<<endl;
 163. cout<<"\tNaziv: "<<a.naziv<<endl;
 164. cout<<"\tCijena: "<<a.cijena<<endl;
 165. cout<<"\tDatum: "<<a.date.d<<".";
 166. cout<<a.date.m<<"."<<a.date.y<<".\n";
 167. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 168. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 169. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 170. p = NextL(p,list);
 171. }
 172. }
 173.  
 174. //_______________________________________________________________________________________________
 175. void spoji(int truble, int wub_wub, int buble) {
 176. int I=truble, J=buble+1, K=0;
 177. elem *b = new elem [buble-truble+1];
 178. elem prvi,drugi;
 179.  
 180. while(I<=wub_wub && J<=buble){
 181.  
 182. prvi=RetrieveL(I,list);
 183. drugi=RetrieveL(J,list);
 184.  
 185. if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
 186. b[K++]=prvi;
 187. I++;
 188. }
 189.  
 190. else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
 191. b[K++]=drugi;
 192. J++;
 193. }
 194. else if(strcmp(prvi.naziv,drugi.naziv)==-1) {
 195. b[K++]=drugi;
 196. J++;
 197. }
 198. else {
 199. b[K++]=prvi;
 200. I++;
 201. }
 202. }
 203.  
 204. if(I>wub_wub) while(J<=buble) {
 205. drugi=RetrieveL(J,list);
 206. b[K++] = drugi;
 207. J++;
 208. }
 209.  
 210. else while(I<=wub_wub) {
 211. prvi=RetrieveL(I,list);
 212. b[K++] = prvi;
 213. I++;
 214. }
 215.  
 216. for(int I=0;I<=buble-truble;I++)Return(b[I],truble+I,list);
 217.  
 218. delete [] b;
 219. }
 220.  
 221. //_______________________________________________________________________________________________
 222. void msort(int truble, int buble) {
 223. if(truble<buble) {
 224. int wub_wub=(truble+buble)/2;
 225. msort(truble,wub_wub);
 226. msort(wub_wub+1,buble);
 227. spoji(truble,buble,wub_wub);
 228. }
 229. }
 230.  
 231. //_______________________________________________________________________________________________
 232. void msort() {
 233. msort(0,br_elem-1);
 234. }
 235.  
 236. int main() {
 237. HANDLE hConsole;
 238. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 239.  
 240. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 241. cout<<"\n\t\t\t\t N";
 242. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 11);
 243. cout<<"Y";
 244. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 245. cout<<"A";
 246. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 247. cout<<"N ";
 248. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 249. cout<<"C";
 250. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 11);
 251. cout<<"O";
 252. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 253. cout<<"R";
 254. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 255. cout<<"P \n";
 256. //_____________________________START____________________________________________________________
 257. int choice=9001;
 258. InitL(list);
 259. do {
 260.  
 261.  
 262. HANDLE hConsole;
 263. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 264.  
 265.  
 266.  
 267. // cout<<"\n\n<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Izbornik>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>";
 268. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 269. cout<<"\n\n_____________________________________Izbornik___________________________________";
 270. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 271. cout<<"\n\t | [1] Dodaj zivotinju. |";
 272. cout<<"\n\t | [2] Ispis od zadnje dodane zivotinje do prvo dodane. |";
 273. cout<<"\n\t | [3] Ispis dodanih zivotinja koje su dostavljene nakon 23.9.2012. |";
 274. cout<<"\n\t | [4] Brisanje unesenih zivotinja [naziv]. |";
 275. cout<<"\n\t | [5] Brisanje unesenih zivotinja [vrsta]. |";
 276. cout<<"\n\t | [6] Silazno sortiranje [naziv/cijena]. |";
 277. cout<<"\n\t | [7] Clear screen. (brisanje prethodnog ispisa sa ekrana) |";
 278. cout<<"\n\t | [0] Zatvaranje programa. |";
 279. cout<<"\n\t |___________________________________________________________________|";
 280. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 281. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 282. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 283. cout<<"\n\t Izbor[0-7]:";
 284. cin>>choice;
 285. cout<<"\n\n";
 286.  
 287. switch(choice) {
 288. //_______________________________________________________________________________________________
 289. case 1:
 290. if(spawn_new_creature())
 291. {
 292. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 293. cout<<"\tZapis je uspjesno dodan.\n";
 294. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 295. }
 296. else
 297. { SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 298. cout<<"\t<<Error!>>\n\t";
 299. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 300. cout<< "Pogresan unos!";
 301. }
 302. break;
 303. //_______________________________________________________________________________________________
 304. case 2:last_to_st();
 305.  
 306. break;
 307. //_______________________________________________________________________________________________
 308. case 3:after_date();
 309.  
 310. break;
 311. //_______________________________________________________________________________________________
 312. case 4:
 313. if(del_name()) {
 314.  
 315. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 316. cout<<"\n\tTrazena zivotinja je obrisana.\n\n";
 317. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 318. output();
 319. }
 320. else
 321. { SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 322. cout<<"\t<<Error!>>\n\t";
 323. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 324. cout<<"Trazena zivotinja nije obrisana.\n\tZivotinja pod tim nazivom ne postoji u zapisu.\n\n";
 325. }
 326. break;
 327. //_______________________________________________________________________________________________
 328. case 5:
 329. if(del_spi()) {
 330.  
 331. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 332. cout<<"\n\tTrazena vrsta je obrisana.\n\n";
 333. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 334. output();
 335. }
 336. else
 337. { SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 338. cout<<"\t<<Error!>>\n\t";
 339. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 340. cout<<"Trazena vrsta nije obrisana.\n\tVrsta ne postoji u zapisu..\n\n";
 341. }
 342. break;
 343.  
 344. //_______________________________________________________________________________________________
 345. case 6:
 346. msort();
 347. output();
 348.  
 349. break;
 350.  
 351. case 7:
 352. system("cls");
 353.  
 354. break;
 355. }
 356. }while(choice!=0);
 357. DeleteAll(list);
 358.  
 359. system("pause");
 360. return 0;
 361. }
 362.  
 363.  
 364. //made by Mugo

URL: Zadatak1_Glavni dio programa

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.