Evidencija zivotinja


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Kod evidentira zivotinje koje korisnik unosi. Omoguceno je brisanje zivotinje kao i cijele vrste, te takodjer sortiranje i ispis svih zivotinja u listi.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include<iostream>
 2. //#include "lista_polje.h"
 3. #include "lista_pokazivaci.h"
 4. using namespace std;
 5.  
 6. lista *L;
 7. int p=0,sifra=0;
 8.  
 9. void novi_zapis(){
 10. cin.ignore();
 11. ++p;
 12. podaci novi;
 13. novi.sifra = sifra;
 14. cout<<"\nUnos podataka:"<<endl;
 15. cout<<"Vrsta: ";
 16. cin.getline(novi.vrsta,50);
 17. cout<<"Naziv: ";
 18. cin.getline(novi.naziv,50);
 19. cout<<"Cijena: ";
 20. cin>>novi.cijena;
 21. cout<<"Datum dolaska (GGGGMMDD): ";
 22. cin>>novi.datum;
 23. InsertL(novi,p,L);
 24. cout<<endl;
 25. }
 26. void ispis_silazno(lista *L){
 27. if(p<=0) return;
 28. int pom=EndL(L);
 29. pom = PreviousL(pom,L);
 30. while (1){
 31. podaci novi = RetrieveL(pom,L);
 32. cout<<"Sifra: "<<novi.sifra<<endl;
 33. cout<<"Vrsta: "<<novi.vrsta<<endl;
 34. cout<<"Naziv: "<<novi.naziv<<endl;
 35. cout<<"Cjena: "<<novi.cijena<<endl;
 36. cout<<"Datum: "<<novi.datum<<endl;
 37. cout<<"---------------------"<<endl;
 38. if(pom == FirstL(L)) break;
 39. pom = PreviousL(pom,L);
 40. }
 41. };
 42. void ispis_svi(lista *L){
 43. lista *k = L -> slijedeci;
 44. while (k){
 45. cout<<"Sifra: "<<k->zapis.sifra<<endl;
 46. cout<<"Vrsta: "<<k->zapis.vrsta<<endl;
 47. cout<<"Naziv: "<<k->zapis.naziv<<endl;
 48. cout<<"Cijena: "<<k->zapis.cijena<<endl;
 49. cout<<"Datum: "<<k->zapis.datum<<endl;
 50. cout<<"---------------------"<<endl;
 51. k = k -> slijedeci;
 52. }
 53. };
 54.  
 55. void ispis_datum(lista *L){
 56. int brojac=0;
 57. lista *k = L -> slijedeci;
 58. while(k){
 59. if(k -> zapis.datum >20120923){
 60. cout<<"\nSifra: "<<k->zapis.sifra<<endl;
 61. cout<<"Vrsta: "<<k->zapis.vrsta<<endl;
 62. cout<<"Naziv: "<<k->zapis.naziv<<endl;
 63. cout<<"Cijena: "<<k->zapis.cijena<<endl;
 64. cout<<"Datum: "<<k->zapis.datum<<endl;
 65. brojac++;
 66. }
 67. k = k -> slijedeci;
 68. }
 69. cout<<"Broj zivotinja dodanih poslije 23.09.2012: "<<brojac<<endl<<endl;
 70. }
 71. void obrisi(lista *L){
 72. int odb;
 73. do{
 74. cout<<"Zelite obrisati zivotinju po:\n1. nazivu\n2. vrsti\nVas odabir: ";
 75. cin>>odb;
 76. }while(odb<1 && odb>2);
 77. if(odb==1){
 78. char nzv[50];
 79. cin.ignore();
 80. cout<<"Upisite naziv: ";
 81. cin.getline(nzv,50);
 82. DeleteL(nzv,L);
 83. if(DeleteL(nzv,L)==1){ cout<<"Uspjesno obrisano!"<<endl<<endl;
 84. p--;
 85. }
 86. }
 87. else{
 88. char nzv[50];
 89. cin.ignore();
 90. cout<<"Upisite vrstu: ";
 91. cin.getline(nzv,50);
 92. int pom=sifra;
 93. for(int i=sifra;i>0;i--){
 94. if(DeleteL(nzv,L)) p--;
 95. }
 96. if(DeleteL(nzv,L)==1){ cout<<"Uspjesno obrisano!"<<endl<<endl;
 97. }
 98. }
 99. }
 100. void sort(lista *L){
 101. if(!L->slijedeci)return;
 102. lista *prije , *trenutni, *poslije;
 103. bool sortiram;
 104. do {
 105. sortiram = false;
 106. trenutni=L->slijedeci;
 107. prije=L;
 108. while (trenutni->slijedeci) {
 109. poslije=trenutni->slijedeci;
 110. if (int(trenutni->zapis.cijena) < int(poslije->zapis.cijena)) {
 111. prije->slijedeci=poslije;
 112. trenutni->slijedeci=poslije->slijedeci;
 113. poslije->slijedeci=trenutni;
 114. sortiram=true;
 115. }
 116. prije=prije->slijedeci;
 117. trenutni=prije->slijedeci;
 118. }
 119. } while (sortiram);
 120. ispis_svi(L);
 121. return;
 122. }
 123. int main(){
 124. int izbor=0;
 125. L=new lista;
 126. InitL(L);
 127. do{
 128. cout<<"Izbornik - evidencija zivotinja"<<endl;
 129. cout<<"1. Novi zapis"<<endl;
 130. cout<<"2. Ispis sadrzaja liste"<<endl;
 131. cout<<"3. Ispis svih poslje 23.9.2012"<<endl;
 132. cout<<"4. Brisanje unosa"<<endl;
 133. cout<<"5. Sortiranje prema cijeni (silazno)"<<endl;
 134. cout<<"9. IZLAZ"<<endl;
 135. cout<<"Vas izbor: ";
 136. cin>>izbor;
 137. switch(izbor){
 138. case 1: ++sifra;
 139. novi_zapis();
 140. break;
 141. case 2: ispis_silazno(L);
 142. break;
 143. case 3: ispis_datum(L);
 144. break;
 145. case 4: obrisi(L);
 146. break;
 147. case 5: sort(L);
 148. break;
 149. case 9: break;
 150. default: cout<<"Pogresan unos!"<<endl;
 151. }
 152. }while(izbor!=9);
 153. system("pause");
 154. return 0;
 155. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.