Evidencija zivotinja u ducanu s kucnim ljubimcima


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Ovo je main funkcija koja sadrzi izbornik koji se sastoji od raznih mogunosti poput: Dodavanja, brisanja, sortiranja i pretrazivanja zivotinja koje se nalaze u listi.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2. //#include "pokazivaci.h"
 3. #include "polja.h"
 4. #include <string.h>
 5. #include <windows.h>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. void pretraga( sve_zivotinje*glava_liste )
 10. {
 11. int brojac=NumberL( glava_liste );
 12. jedna_zivotinja*tekuci;
 13. int brojac_dostavljenih=0;
 14. for( int i=1; i<=brojac; i++ )
 15. {
 16. tekuci=RetrieveL( i,glava_liste );
 17. if( tekuci->godina>2012 )
 18. {
 19. IspisL( tekuci );
 20. brojac_dostavljenih++;
 21. }
 22. else if( tekuci->godina==2012&&tekuci->mjesec>9 )
 23. {
 24. IspisL( tekuci );
 25. brojac_dostavljenih++;
 26. }
 27. else if( tekuci->godina==2012&&tekuci->mjesec==9&&tekuci->dan>23 )
 28. {
 29. IspisL( tekuci );
 30. brojac_dostavljenih++;
 31. }
 32. }
 33. cout<<"Broj zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012: "<<brojac_dostavljenih<<endl;
 34. }
 35.  
 36. jedna_zivotinja*pomocni=new jedna_zivotinja;
 37. sve_zivotinje*zadnji2=new sve_zivotinje;
 38. int pozicija_zadnje_dodanog=0;
 39.  
 40. bool brisi_sve( sve_zivotinje*glava_liste,int parametar)
 41. {
 42. bool obrisano=0;
 43. if(parametar==0)
 44. cout<<"Naziv vrste: ";
 45. else
 46. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 47. char naziv[40];
 48. cin.ignore();
 49. cin.getline( naziv,40 );
 50. int brojac=NumberL( glava_liste );
 51. jedna_zivotinja*trenutni;
 52. while(brojac>0)
 53. {
 54. trenutni=RetrieveL( brojac,glava_liste );
 55. if(parametar==1){
 56. if( !strcmp( trenutni->naziv,naziv ) )
 57. {
 58. cout<<"Brisem!\n";
 59. DeleteL( brojac,glava_liste );
 60. brojac--;
 61. obrisano=1;
 62. }
 63. else
 64. brojac--;
 65. }
 66. else {
 67. if( !strcmp( trenutni->vrsta,naziv ) )
 68. {
 69. cout<<"Brisem!\n";
 70. DeleteL( brojac,glava_liste );
 71. brojac--;
 72. obrisano=1;
 73. }
 74. else
 75. brojac--;
 76. }
 77. }
 78. return obrisano;
 79. }
 80.  
 81. void spoji_polja( jedna_zivotinja *a[],int low,int sredina_polja,int high )
 82. {
 83. int brojac_lijevo_polje,brojac_pomocno_polje,brojac_desno_polje,k;
 84. jedna_zivotinja*pomocno_polje[1000];
 85. brojac_lijevo_polje=low;
 86. brojac_pomocno_polje=low;
 87. brojac_desno_polje=sredina_polja+1;
 88.  
 89. while( ( brojac_lijevo_polje<=sredina_polja )&&( brojac_desno_polje<=high ) )
 90. {
 91. if( a[brojac_lijevo_polje]->cijena>=a[brojac_desno_polje]->cijena )
 92. {
 93. pomocno_polje[brojac_pomocno_polje]=a[brojac_lijevo_polje];
 94. brojac_lijevo_polje++;
 95. }
 96. else
 97. {
 98. pomocno_polje[brojac_pomocno_polje]=a[brojac_desno_polje];
 99. brojac_desno_polje++;
 100. }
 101. brojac_pomocno_polje++;
 102. }
 103. if( brojac_lijevo_polje>sredina_polja )
 104. {
 105. for( k=brojac_desno_polje; k<=high; k++ )
 106. {
 107. pomocno_polje[brojac_pomocno_polje]=a[k];
 108. brojac_pomocno_polje++;
 109. }
 110. }
 111. else
 112. {
 113. for( k=brojac_lijevo_polje; k<=sredina_polja; k++ )
 114. {
 115. pomocno_polje[brojac_pomocno_polje]=a[k];
 116. brojac_pomocno_polje++;
 117. }
 118. }
 119. for( k=low; k<=high; k++ ) a[k]=pomocno_polje[k];
 120. }
 121. void mergesort( jedna_zivotinja *a[], int low,int high )
 122. {
 123. int sredina_polja;
 124. if( low<high )
 125. {
 126. sredina_polja=( low+high )/2;
 127. mergesort( a,low,sredina_polja );
 128. mergesort( a,sredina_polja+1,high );
 129. spoji_polja( a,low,sredina_polja,high );
 130. }
 131. }
 132.  
 133. void sortiraj( sve_zivotinje*glava_liste )
 134. {
 135. int brojac=NumberL( glava_liste );
 136. jedna_zivotinja*nova_zivotinja[brojac];
 137. for( int i=1; i<=brojac; i++ ) {
 138. nova_zivotinja[i-1]=RetrieveL( i,glava_liste );
 139. }
 140. mergesort( nova_zivotinja,0,brojac-1 );
 141. for( int i=0; i<brojac; i++ )
 142. {
 143. IspisL( nova_zivotinja[i] );
 144. }
 145. }
 146.  
 147. void ispis_zivotinja( sve_zivotinje*glava_liste )
 148. {
 149. jedna_zivotinja*tekuci;
 150. int brojac= NumberL( glava_liste );
 151. cout<<"Ukupan broj zivotinja: "<<brojac<<endl;
 152. if( pozicija_zadnje_dodanog==0 ){
 153. return;
 154. }
 155. for( int i=pozicija_zadnje_dodanog; i<=brojac; i++ )
 156. {
 157. tekuci=RetrieveL( i,glava_liste );
 158. IspisL( tekuci );
 159. }
 160. }
 161.  
 162. bool dodaj_novu( sve_zivotinje*glava_liste )
 163. {
 164. int brojac=NumberL( glava_liste );
 165. bool uspjesno=false;
 166. jedna_zivotinja*nova_zivotinja=new jedna_zivotinja;
 167. UnosL( nova_zivotinja );
 168. while( brojac>=0 )
 169. {
 170. if( brojac==0 )
 171. {
 172. InsertL( nova_zivotinja,0,glava_liste );
 173. uspjesno=true;
 174. pozicija_zadnje_dodanog=1;
 175. break;
 176. }//if
 177. pomocni=RetrieveL( brojac,glava_liste );
 178. if( nova_zivotinja->sifra>pomocni->sifra )
 179. {
 180. InsertL( nova_zivotinja,brojac,glava_liste );
 181. uspjesno=true;
 182. pozicija_zadnje_dodanog=brojac+1;
 183. break;
 184. }//if
 185. else
 186. brojac--;
 187. }//while
 188. if( !uspjesno )return 0;
 189. return 1;
 190. }//dodaj_novu
 191. int main()
 192. {
 193. uvod();
 194. sve_zivotinje*glava_liste;//samo inicijaliziramo pokazivac
 195. glava_liste=InitL( glava_liste );
 196. int izbor;
 197. do
 198. { cout<<"Izbornik: "<<endl;
 199. cout<<"1. Dodavanje novog zapisa u listu prema rastucoj sifri zivotinje"<<endl;
 200. cout<<"2. ispis_zivotinja sadrzaja liste pocevsi od sifre zivotinje koja je posljednja dodana"<<endl;
 201. cout<<"3. Pretraga liste te ispis svih zivotinja koje su dostavljene nakon\n 23.rujna 2012. godine te njihov broj"<<endl;
 202. cout<<"4. Brisanje pojedinacnih unosa prema nazivu zivotinje"<<endl;
 203. cout<<"5. Brisanje svih zivotinja odabrane vrste"<<endl;
 204. cout<<"6. Silazno sortiranje zivotinja prema cijeni i nazivu"<<endl;
 205. cout<<"7. Izlaz"<<endl;
 206. cin>>izbor;
 207. system( "cls" );
 208. switch( izbor )
 209. {
 210. case 1:
 211. if( dodaj_novu( glava_liste )==1 ) {
 212. cout<<"Zapis uspjesno dodan"<<endl;
 213. }
 214. else {
 215. cout<<"Zapis nije uspjesno dodan!"<<endl;
 216. }
 217. break;
 218. case 2:
 219. ispis_zivotinja( glava_liste );
 220. break;
 221. case 3:
 222. pretraga( glava_liste );
 223. break;
 224. case 4:
 225. if( brisi_sve( glava_liste,1 )==1 ) {
 226. cout<<"Uspjesno obrisano"<<endl;
 227. }
 228. else {
 229. cout<<"Nije uspjesno obrisano"<<endl;
 230. }
 231. break;
 232. case 5:
 233. if( brisi_sve( glava_liste,0 )==1 ) {
 234. cout<<"Uspjesno obrisano"<<endl;
 235. }
 236. else {
 237. cout<<"Nije uspjesno obrisano"<<endl;
 238. }
 239. break;
 240. case 6:
 241. sortiraj( glava_liste );
 242. } //switch
 243. system( "pause" );
 244. system( "cls" );
 245. }//do
 246. while( izbor!=7 );
 247. DeleteAll( glava_liste );
 248. return 0;
 249. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.