Evidencija zivotinja - pokazivaci.h


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Ovo je datoteka zaglavlja pokazivaci.h u kojoj se nalaze funkcije koje su pozivane u main funkciji programa evidencije zivotinja.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. //implementacija pomocu pokazivaca
 2. #include <iostream>
 3. #include <windows.h>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. void uvod() {
 7. cout<<"Dobrodosli u program. "<<endl;
 8. cout<<"Koristim biblioteku pokazivaci.h "<<endl;
 9. cout<<endl<<endl;
 10. }
 11.  
 12. struct jedna_zivotinja
 13. {
 14. int sifra;
 15. int dan;
 16. int mjesec;
 17. int godina;
 18. char naziv[40];
 19. char vrsta[40];
 20. float cijena;
 21. };
 22.  
 23. struct sve_zivotinje
 24. {
 25. jedna_zivotinja*element;
 26. sve_zivotinje*sljedeci;
 27. };
 28.  
 29. sve_zivotinje*novi;
 30.  
 31. jedna_zivotinja* FirstL( sve_zivotinje*lista )
 32. {
 33. return lista->sljedeci->element;
 34. }
 35.  
 36. int EndL( sve_zivotinje*lista )
 37. {
 38. return 0;
 39. }
 40.  
 41. sve_zivotinje*NextL( int p, sve_zivotinje*lista )
 42. {
 43. sve_zivotinje*zadnji=lista;
 44. int brojac=0;
 45. while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 46. {
 47. zadnji=zadnji->sljedeci;
 48. brojac++;
 49. }
 50. if( zadnji==NULL )return NULL;
 51. else
 52. return zadnji->sljedeci;
 53. }
 54.  
 55. sve_zivotinje*PreviousL( int p, sve_zivotinje*lista )
 56. {
 57. sve_zivotinje*zadnji=lista;
 58. int brojac=0;
 59. p-=2;
 60. while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 61. {
 62. zadnji=zadnji->sljedeci;
 63. brojac++;
 64. }
 65. if( zadnji==NULL )return NULL;
 66. else
 67. return zadnji->sljedeci;
 68. }
 69.  
 70. sve_zivotinje*LocateL( int n,sve_zivotinje*lista )
 71. {
 72. sve_zivotinje*zadnji=lista->sljedeci;
 73. while( zadnji!=NULL )
 74. {
 75. if( zadnji->element->sifra==n )
 76. {
 77. return zadnji;
 78. }
 79. else zadnji=zadnji->sljedeci;
 80. }
 81. return NULL;
 82. }
 83.  
 84. void InsertL( jedna_zivotinja*novi, int p, sve_zivotinje*lista )
 85. {
 86. sve_zivotinje*zadnji = lista;
 87. sve_zivotinje*novi3=new sve_zivotinje;
 88. novi3->element=novi;
 89. novi3->sljedeci=NULL;
 90. int brojac=0;
 91. while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 92. {
 93. zadnji=zadnji->sljedeci;
 94. brojac++;
 95. }
 96. if( brojac<p ) {
 97. cout<<"Ne mogu dodati na to mjesto!\n";
 98. return;
 99. }
 100. if( zadnji->sljedeci!=NULL )
 101. {
 102. novi3->sljedeci=zadnji->sljedeci;
 103. zadnji->sljedeci=novi3;
 104. }
 105. else zadnji->sljedeci=novi3;
 106. }
 107.  
 108. int DeleteL( int p, sve_zivotinje*lista )
 109. {
 110. sve_zivotinje*zadnji=lista;
 111. bool pogresan=false;
 112. int brojac=0;
 113. while( brojac<p-1 )
 114. {
 115. zadnji=zadnji->sljedeci;
 116. if( !zadnji->sljedeci )
 117. {
 118. pogresan=true;
 119. break;
 120. }
 121. brojac++;
 122. }
 123. if( pogresan==true )cout<<"Taj element ne postoji!\n";
 124. if( !pogresan ) {
 125. sve_zivotinje*brisani_element=zadnji->sljedeci;
 126. zadnji->sljedeci=zadnji->sljedeci->sljedeci;
 127. delete brisani_element;
 128. }
 129. return 0;
 130. }
 131.  
 132. jedna_zivotinja * RetrieveL( int p,sve_zivotinje*lista )
 133. {
 134. sve_zivotinje*zadnji=lista;
 135. int brojac=0;
 136. while( brojac<p&&zadnji!=NULL )
 137. {
 138. zadnji=zadnji->sljedeci;
 139. brojac++;
 140. }
 141. return zadnji->element;
 142. }
 143.  
 144. void DeleteAll( sve_zivotinje*lista )
 145. {
 146. if(lista->sljedeci==NULL)return;
 147. sve_zivotinje*zadnji=lista->sljedeci;
 148. while( zadnji->sljedeci )
 149. {
 150. novi=zadnji->sljedeci;
 151. delete zadnji;
 152. zadnji=novi;
 153. }
 154. delete zadnji;
 155. lista->sljedeci=NULL;
 156. }
 157.  
 158. jedna_zivotinja*UnosL( jedna_zivotinja*novi )
 159. {
 160. cout<<"Sifra= ";
 161. cin>>novi->sifra;
 162. cout<<"Vrsta= ";
 163. cin>>novi->vrsta;
 164. cout<<"Naziv= ";
 165. cin>>novi->naziv;
 166. cout<<"Cijena= ";
 167. cin>>novi->cijena;
 168. do {
 169. cout<<"Dan dostave= ";
 170. cin>>novi->dan;
 171.  
 172. }
 173. while( novi->dan<1||novi->dan>31 );
 174. do {
 175. cout<<"Mjesec dostave= ";
 176. cin>>novi->mjesec;
 177. }
 178. while( novi->mjesec<1||novi->mjesec>12 );
 179. cout<<"Godina dostave= ";
 180. cin>>novi->godina;
 181. }
 182.  
 183. int NumberL( sve_zivotinje*lista )
 184. {
 185. sve_zivotinje*zadnji=lista;
 186. int brojac=0;
 187. while( zadnji->sljedeci )
 188. {
 189. zadnji=zadnji->sljedeci;
 190. brojac++;
 191. }
 192. return brojac;
 193. }
 194.  
 195. sve_zivotinje* InitL( sve_zivotinje*lista )
 196. {
 197. lista= new sve_zivotinje;
 198. lista->sljedeci=NULL;
 199. return lista;
 200. }
 201.  
 202. jedna_zivotinja*IspisL( jedna_zivotinja*novi ) {
 203. cout<<"Sifra= "<<novi->sifra<<endl;
 204. cout<<"Vrsta= "<<novi->vrsta<<endl;
 205. cout<<"Naziv= "<<novi->naziv<<endl;
 206. cout<<"Datum= "<<novi->dan<<"."<<novi->mjesec<<"."<<novi->godina<<endl;
 207. cout<<"Cijena= "<<novi->cijena<<endl;
 208. cout<<endl<<endl<<endl;
 209. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.